Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

A-lag og maktpolitikk

FÅR KRITIKK: - Det er et stort spørsmål om hvilke evner og talent hun mener, skriver innsenderen om Bærum Høyres Anne Lene W. Hojem, som er leder av hovedutvalg for barn og unge.

Anne Lene W. Hojem trekker seg fra politikken. Blir det slutten på A-lagets maktpolitikk?

Det står i Budstikka at Anne Lene W. Hojem trekker seg fra politikken etter at hun ikke ble tilbudt høy nok plass på Høyres valgliste for Bærum. Det står også noe om A-laget og B-laget i Bærum Høyre.

Les også: Grasrot-opprør i Bærum Høyre

Les også: Løftet frem av grasrot-Høyre

Jeg tolker det slik at hvis hun ikke får maktposisjon på A-laget, så kan det være det samme med politikken, noe underlig for oss som lever helt nede i grasrota.

Tidligere i år skrev hun i Budstikka en lang artikkel der det blant annet sto: «Alle elevene i Bærumsskolen skal få maksimalt utbytte av sin skolegang uansett behov, evner og talent.»

Da er det et stort spørsmål om hvilke evner og talent hun mener.

Hun har i mange år godkjent eller stått for en praksis der alle fra Bærum blir nektet å gå på Nasjonalballettens ungdomsskoleklasse på Ruseløkka ungdomsskole. Dette er den eneste og den nasjonale klassen for eliteballett på ungdomsskoletrinnet i Norge.

Det er tydelig at hun har ment at talent i ballett ikke kan regnes med. Disse elevene, eventuelt med foreldre, har derfor i mange år blitt tvunget til å ta flytting til Oslo. Ingen foreldre vil ødelegge fremtidsmulighetene for sine barn.

Det ser altså ut til at hun er en politiker som sier noe, men i maktposisjon gjør noe helt annet. Slike politikere ser vi mange av i Kina.

I Norge derimot har vi noe som heter samsvar mellom liv og lære. Dette er en tradisjon som ble innført for 200 år siden av Hans Nielsen Hauge. Hauge var også den som skapte en intelligent grasrotbevegelse.

Dette har ført til at det norske folk, av FN, er regnet som det eneste i verden som er mer enn 80 prosent pålitelig. Norge har av samme grunn i mange år stått som nummer 1 i verden på HDI-ranking (Indeks for menneskelig utvikling).

Det er gjennom ærlighet, samarbeid, selvstendig skaperevne og demokrati styrt av intelligent grasrot vi får gode resultater. Folket er oppdragsgiver, ikke undersåtter.

Det kan også nevnes at Bærum kommune er den eneste storkommunen uten stupebasseng.

Jeg tror et humant, intelligent demokrati hele tiden må kjempes for. Jeg tror fienden hele tiden er maktpolitikere og maktbyråkrati (vanvittige folkebevegelser kan jo også til en viss grad nevnes).

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Ordfører Lisbeth Hammer Krog sier at hun ikke kjenner noe A-lag. En mulig forklaring er at hun satser på å tjene folket og demokratiet som har delegert makt til henne. Jeg håper det er slik.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler