Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Å investere i sunne skolebarn er noe av det viktigste vi kan gjøre

– Vi er spesielt glad for at Røre-prosjektet tester ut skolefrokost som et tilbud til elever, skriver innsenderne.

Foto: TORGEIR STRANDHAGEN

Arbeidet med å bedre folkehelsen må starte tidlig. Det krever hardt og systematisk arbeid fra flere av oss.

Alle skolebarn skal få mulighet til å leve sunne og mer aktive liv med trygge rammer, mer aktivitet og et godt kosthold.

Det er viktigere enn noen gang å jobbe for å bekjempe sosial ulikhet med tiltak som når ut til alle. Å investere i sunne skolebarn er noe av det viktigste vi kan gjøre.

Alle må vi gjøre mer for at barna våre skal få sunnere og mer aktive liv. Kommuner må gjøre mer. Skolene må gjøre mer. Foreldre må gjøre mer. Politikere må gjøre mer.

Derfor sparker Viken fylkeskommune i gang en ny satsing for hele Viken. Alle skoler, fra grunnskole til videregående nivå, kan nå søke om prosjektmidler til folkehelsetiltak som handler om fysisk aktivitet, kosthold og søvn.

Viken fylkeskommune har fått 40,5 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen DNB til dette formålet. Satsingen er et resultat av flere års godt arbeid. Målet er at flest mulig skal fullføre skolegangen sin med best mulig resultat.

Gjennom det vi kaller Røre-prosjektet har tidligere Østfold fylkeskommune jobbet systematisk med folkehelse i skolen i flere år. 100 skoler har hittil deltatt i arbeidet som blant annet har resultert i at mange skolebarn nå får gratis grøt til frokost og at det er tilrettelagt for aktivitet og bevegelsesglede både i og utenfor undervisning.

Nå ruller vi ut Røre-prosjektet i hele Viken. Vi håper skolene kaster seg på i arbeidet med å gi barn og unge i Viken et grunnlag for gode vaner og god helse, også senere i livet. Det vil komme hele Viken-samfunnet til gode.

Satsingen er kunnskapsbasert og helt i tråd med faglige råd. Forskning viser at bevegelse, kosthold og søvn er grunnleggende forutsetninger for å kunne lære. En elev som har sovet dårlig, ikke spist ordentlig og ikke er fysisk aktiv, lærer mindre. Dette vet vi.

Vi vet også at Norge henger etter i kampen mot overvekt og fedme. Nylig ga 34 norske uavhengige eksperter innen ernæring og folkehelse ut en rapport hvor norske myndigheters satsing på sunn mat og forebygging av overvekt er evaluert. 

Ett av rådene fra ekspertpanelet er å pålegge kommuner å tilby gratis skolemåltid til elevene. Vi er derfor spesielt glad for at Røre-prosjektet tester ut skolefrokost som et tilbud til elever.

En annen ting vi vet er at norske skolebarn er for lite aktive. En ny undersøkelse fra WHO (Verdens helseorganisasjon) viser at kun et mindretall av skolebarna i alderen 11–15 år i Norge og Norden har et aktivitetsnivå i tråd med anbefalingene om 60 minutters daglig fysisk aktivitet. Andelen norsk ungdom som oppfyller anbefalingene er liten, og den er fallende med alder.

Når vi også vet at det er store forskjeller i Viken og at barn og unge har forskjellig utgangspunkt med tanke på familieforhold, inntekt, boligsituasjon og helse, så mener vi at skolene har en unik mulighet til å bidra til å utjevne noen av forskjellene. Det kan de gjøre ved å vektlegge gratis skolemåltid og legge til rette for en hverdag der barna er aktive og lærer bedre.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.