Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Å fylle fjorden med stein – er nå det en god idé?

Artikkelforfatteren synes ikke noe om ideen til kommunaldirektør Arthur Wøhni om å bruke massene fra Fornebubanen til å fylle ut fra land på Fornebu.

FOO: KNUT BJERKE

Budstikka støtter på lederplass kommunaldirektør Arthur Wøhnis planer om en ny halvøy på Fornebu laget av masser fra Fornebubanen. Jeg synes det er grunn til å tenke seg om en gang til.

Etter utfylling med ca. 400.000 kubikkmeter masse har Kadettangen fått en fin badepark med mye liv, men det er på land. Under vann i Sandviksbukta sies det at det er lite liv igjen. Likevel er det planer om å fylle ut langs Lakseberget med en million kubikkmeter fyllmasse fra tunnelen for Ringeriksbanen. I sine høringsnotater var flere offentlige etater bekymret for livet i sjøen. Her er et par sitater fra Fiskeridirektoratets generelle betraktninger, som også må gjelde utfylling i Lysakerfjorden: 

«Det er generelt sett god grunn til å være skeptisk til utfylling og dumping av masser i sjø. Fiskeridirektoratet er spesielt opptatt av hvilke konsekvenser slike tiltak kan få for miljøet, dyre- og plantelivet i sjøen, vannkvalitet, bunnforhold, fiskeplasser mv.»

«Et slikt prosjekt bør ikke ende med i realiteten å være et prosjekt for lettvint å bli kvitt overskuddsmasser.»

Samtidig som Budstikka støtter Wøhnis planer, forbyr Fiskeridirektoratet alt fiske av torsk i Oslofjorden hele året fordi bestanden er truet. Miljøkonsekvensene av å tømme 1,2 millioner kubikkmeter stein i Lysakerfjorden vil neppe styrke bestanden, hverken av torsk eller andre fiskeslag.

Argumentet om at tungtrafikk vil gi store utslipp, ser bort fra at det finnes alternative transportmåter. I Lysakerfjorden ligger forholdene godt til rette året rundt for bruk av lekter. Lysaker stasjon burde gi mulighet for å transportere fyllmasser på jernbane. Begge disse alternativene gir samme korte kjøreavstand som ved å tømme fyllmassene i Lysakerfjorden.

Det er ganske lenge siden vi sluttet å bruke sjøen som søppeldynge for alt vi ønsket å kvitte oss med. Eller med Fiskeridirektoratets ord: «Vi anser det ikke som noen god og fremtidsrettet løsning å kvitte seg med overskuddsmasser i sjø, altså bruke sjøen som fyllplass …».

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.