Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Å flytte fra Føyka er bra

I sommer er Føyka brukt til parkering for busser. Det har gitt et rufsete preg, skriver artikkelforfatteren.
Foto: Privat

Som medlem i Asker Skiklubb skal jeg på årsmøte i september ta stilling til om vi skal flytte fra Føyka. Det er gode grunner å si ja til flytting.

Bra for skiklubben: Avtalen mellom Asker Skiklubb og Asker kommune bygger på en salgssum på minimum 925 millioner kroner. Beløpet skal dels gå til å bygge nye idrettsanlegg på Drengsrud. Etter at utgiftene til nye investeringer er dekket, er det anslått at skiklubben vil sitte igjen med en gevinst på 236 millioner kroner. Skiklubben legger foreløpig opp til at avkastningen av midlene skal brukes til å finansiere driften på Drengsrud. Jeg har ikke hørt om andre idrettslag med tilsvarende store fond til å finansiere driften.

Bra for sentrum: Asker Skiklubb og Asker kommune har siden 2010 samarbeidet om utviklingen av Føyka, og fra 2012 Drengsrud idrettspark. Det har vært gjennomført en arkitektkonkurranse, og utformet en reguleringsplan. Underveis har det vært gjennomført rundt 150 møter (med referat) i organer med representanter for partene. 43 av 47 representanter i kommunestyret har stemt for forslaget til avtale mellom partene.

Reguleringsplanen bygger på prinsipper som virker fornuftige, selv om det også er rom for forbedringer. Eksisterende kvartalsstruktur er videreført med tilsvarende høyde på bygningene. Parkdrag langs Askerelva innebærer en ytterligere styrking av kvalitetene som Bakerløkka representerer. Det er behov for boliger i sentrum, både for yrkes­aktive og til eldre som da kan klare seg lenger i egen bolig.

Asker skiklubb får i dag inntekter gjennom utleie av arealer til et brakkebygg, parkering, pizza­utsalg, tivoli mv. Det er fint med inntekter til skiklubben, men området har fått et rufsete preg som ikke akkurat er en god utvikling av sentrum. Signalene fra kommunen skaper usikkerhet om aktivitetene kan videreføres.

Bra for klimaet: Drengsrud innebærer kortere reisevei for en fjerdedel av medlemmene i skiklubben. På Høn-Landås er det planlagt nye idrettsanlegg, som gjør at de resterende medlemmene ikke nød­vendig­vis får lengre reisevei.

Det viktigste for klimaet er at bygging av boliger i nærheten av kollektivknutepunkt innebærer mindre utslipp enn bygging av boliger andre steder i kommunen.

Konklusjon: Min stemme på årsmøte i desember vil bygge på hva som er bra for skiklubben og for utviklingen av lokalsamfunnet. Selv om ikke alle forhold er ferdig utredet, er planleggingen preget av god dialog, godt faglig arbeid og bred politisk enighet.

Planarbeidet har krevd betydelige ressurser. Kommunen har kjøpt arealer på Drengsrud og fylkeskommunen har bevilget midler til utbygging av infrastruktur.

Alt tyder på at jeg vil stemme for avtalen. Det vil være et stort tilbakeskritt om vi nå etter nesten ti år skal starte på nytt med å utrede hva det innebærer å bli på Føyka.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.