Med store bokstaver står det på veggen «snipp, snapp, snute, mobbing er ute». Men rektor brukte mye av talen sin på å mobbe USAs president og tiggere.

Les også: Stabæk-Cole nektet å stemme i USA-valget

Vi trodde ikke det var mulig, men rektor prøvde å lage morsomheter ved å holde en tenkt tale som president Trump ville holdt på 17. mai i Norge.

På en ubegripelig umorsom måte prøvde han å tegne kontraster mellom USA, Trump og den norske Grunnloven og unionen med Sverige som USA var med på å bekjempe og oppløse.

Vi har alle våre meninger om Trump, men trenger en rektor for en skole som bekjemper mobbing, å harselere, ja mobbe en president i en tale på 17. mai?

Talen hadde kanskje fått en 1-er på Latter, kanskje en 2-er hvis poengene hadde vært bedre.

Fra politikk deler rektoren sitt syn på tiggere. Han forteller hvorfor han ikke lenger gir penger til tiggere.

Han hadde nemlig sett NRK-dokumentaren om tiggere i Bergen som bidrar til organisert kriminalitet. For at Norge ikke skal bli et «urent» land og støtte opp om organisert kriminalitet vil han ikke lenger gi penger til tiggere, som han tidligere hadde gitt til både på gata og på trikken.

En offisiell person som en rektor er, kan ikke tillate seg å komme med sine meninger på en slik måte i en 17. mai-tale for elever.

Vi voksne skjønte at dette var svært drøyt, ja direkte pinlig, men hvordan skal elevene vurdere utsagn fra øverste leder?

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Vi forventer at noen overordnede innkaller rektoren på Jong til en samtale om dannelse og oppdragelse.