(Hanne Lisa Matt har i et senere innlegg («Unnskyld, jeg blandet sammen felt E og felt D», 1. juni) beklaget at hun i nedenstående innlegg har blandet sammen felt E og felt D. Red.)

Planene om større næringspark i Årosmarka er dårlig politikk og dårlig folkeskikk.

Befolkningen i Åros ble hørt. Årosmarka var reddet. Trodde vi.

Jeg var selv med da Røyken kommunestyre i 2018 stanset planene om å bygge ned det viktigste utfartsområdet i Åros.

Det skjedde fordi folk i Åros tok kampen for nærmiljøet sitt.

Befaringer ble stablet på bena, og sene kveldstimer ble brukt til leserinnlegg, høringssvar og diskusjoner.

Kommunestyret drøftet fordeler og ulemper grundig, og det ble tatt en enstemmig (!) beslutning.

Mange pustet lettet ut. Klumpen i magen forsvant hos oss som er glade i Årosmarka.

Les også

Vil Asker kommune rasere inngangen til Årosmarka?

Men gleden ble kortvarig. Omkampen er i gang etter få år. Og i debatten om Årosmarka er ressursene ujevnt fordelt.

Pådriveren for utbyggingen er det heleide kommunale selskapet Askerhalvøya eiendom AS. Selskapet har store økonomiske muskler og kan bruke arbeidsdagen på å påvirke administrasjon og politikere og lage fine presentasjoner om utbyggingen.

Samtidig må de som vil beskytte Årosmarka fra gravemaskinene, vente til arbeidsdagen, fotballtreningen, oppvasken og klesvasken er unnagjort for å gjøre jobben.

Dette skaper en maktubalanse mellom næringsinteresser og lokalbefolkning som er urimelig, og som blir utmattende og frustrerende.

I slike saker er naturen ekstra sårbar fordi den tapes for alltid når utbyggingen har skjedd.

Skal det virkelig være sånn at bevaring av vår alles marka og natur er avhengig av lokal dugnadsånd, mens utbyggere kan ta omkamp etter omkamp i arbeidstiden?

I kamp om felt D på Follestad er det attpåtil lokalbefolkningens eget eiendomsselskap som i praksis bruker lokalbefolkningens egne penger på å finansiere en omkamp mot lokalpolitikernes egne vedtak.

Vyene deres om å beskytte naturen blekner når det teller mest.

Les også

Ønsket om nye arbeidsplasser i denne delen av kommunen vært høyt prioritert

Vi i MDG trodde at formålet med et kommunalt selskap skulle være å forvalte befolkningens interesser i tråd med vedtakene de folkevalgte har gjort.

Med felt D i Årosmarka gjør selskapet det stikk motsatte, og politikerne i Asker hopper på.

Det trenger ikke bety at noen formelle regler er brutt. Alle vet at et vedtak kun står til et nytt vedtak er fattet.

Likevel bidrar håndteringen av denne saken til å bryte ned tilliten til politikere og til selskap som skal forvalte fellesskapets verdier.

Følelsen av å bli lurt og forbigått gjennom innfløkte prosesser og kommunal saksgang er lett å forstå.

Det er ikke bare dårlig gjort, det er dårlig miljøpolitikk i praksis.

Skal jeg tørre å kalle omkampen om felt D umoralsk?

Jeg mener i hvert fall bestemt at det er dårlig ressursbruk, elendig politisk styring og fullstendig taktløst overfor Åros-samfunnet og alle andre brukere av Årosmarka.

Ansvaret ligger hos oss politikere. Høyre, Venstre og Ap lar nå omkampen gå sin gang uten å si tydelig nei til utbygging i Årosmarka.

Det er ikke bare dårlig gjort, det er dårlig miljøpolitikk i praksis.

I sak etter sak prioriterer flertallet med H og V i spissen dårlig naturpolitikk til fordel for skadelig vekst og utbyggernes interesser.

Les også

Eiendomsselskap i uklart farvann