– Vi har ett mål: nullvekst i personbiltrafikken, understreker statssekretær Anders Werp i Samferdselsdepartementet.

Mandag gikk det første møtet i politisk styringsgruppe for byvekstavtale Oslo og Akershus. Regjeringen legger 66 milliarder i potten, men forventer at kommunen gjennomfører tilstrekkelige tiltak for å redusere personbiltrafikken.

En administrativ styringsgruppe er også opprettet, og denne kommer til å møtes oftere enn den politiske.

Forvaltningsnivåene rundt samme bord

Bærum kommune er omfattet av byvekstavtalen, og ordfører Lisbeth Hammer Krog var tilfreds etter møtet.

– For første gang sitter alle forvaltningsnivåene rundt samme bord, inkludert Statens vegvesen og Jernbaneverket. Tidligere har vi opplevd en fragmentert hovedstadsregion, påpeker hun.

Ordføreren presiserer at nullveksten kun skal gjelde personbiltrafikken, og ikke tungtrafikk, gjennomgangstrafikk eller nyttetrafikk for næringslivet.

Gedigent spleiselag

Ved siden av Fornebubanen er ny T-banetunnel i Oslo og bane til Romerike de prioriterte prosjektene.

– Nå er det viktig å forankre dette godt i det politiske miljøet i Bærum, avslutter Lisbeth Hammer Krog.

– Byvekstavtalen er et gedigent spleiselag, forklarer statssekretær Werp.

Ifølge Werp vil kommunene som omfattes av byvekstavtalen møte strenge krav om for eksempel arealutnyttelse og parkeringsbestemmelser, samt satsing på å tilrettelegge for sykling og gåing.