Det er kanskje ikke mange som følger Bærums-politikken bedre enn Budstikkas politiske redaktør. Når han beskriver Lisbeth Hammer Krog som «En ubestridt ordfører» (12.11.22), unnslår han ikke å skrive at hun kan møte «en viss utbyggingsslitasje på Bekkestua».

Denne lille – litt underfundige – kommentaren var det nok flere enn meg som la merke til. Forhåpentligvis også ordføreren?

Mine mange innlegg i Budstikka, blant annet «Nok er nok, Lisbeth» (12.03.22), min aktive deltagelse i Bekkestua vels styre og vellets 100-årsmarkering, har muligens også blitt lagt merke til?

Les også

Bekkestua – et resultat av flertallsbeslutninger

Budstikkas førstesideoppslag (21.05.22) «Kampen om den siste grønne flekken», har betimelig bidratt til å sette Bekkestuas problem på kartet?

Her ble velets leder Gry Thune Young og jeg intervjuet på Bekkestuajordet om muligheten for en gjenåpning av Bekkestuabekken.

I hvilken grad ordføreren kunne tenke seg en friluftspark med en liten bekk på Bekkestuajordet, vites ikke.

Men det vi vet, er at mange bæringer ønsker seg nettopp dette i en tid hvor 11 høye blokker nå bygges på det som var Bekkestuas høyeste villaområde, Klevenkollen.

Både ordfører og hennes partifeller har, etter at jeg flyttet tilbake til Bærum for tre år siden, vist en lite tillitvekkende holdning til utbygging kontra bevaring av friarealer. Tidligere mål om «åpen bygd» er byttet ut med politiske ambisjoner om «byvekst».

Les også

Et godt nærmiljø på Bekkestua

Når det gjelder den nye kommuneplanen (2022-2040), advarer Bekkestua vels høringsnotat (15.11.22) mot den sterke politiske viljen til å se hen til befolkningsveksten i hovedstaden.

Det bør være lokalpolitikernes og ordførerens primære oppgave å styre befolkningsvekst, arealplan og økonomi på en best mulig måte for kommunenes egne innbyggeres ve og vel.

Nok en gang henter jeg inspirasjon fra en av Budstikkas politiske redaktørs gode lederartikler (04.11.22): «Ingen tenner fakler for brannstasjon» på Bekkestua.

Hva med ordføreren? Hvorfor fremskynder ikke hun byggingen av den lenge planlagte nye brannstasjonen ved Griniveien ved eksempelvis å spare penger ved å utsette – eller droppe – et nytt Nadderud stadion?

Ordføreren kunne sogar ha spart en milliard kroner ved ikke å pusse opp Kommunegården.

Noe kunne ha gått til en vakker park med benker, busker, fontener og springvann på tomten til brannstasjonen ved siden av Bekkestua bibliotek? Tenk det, Lisbeth!

Nyheten i Budstikka (15.11.22) om at Fastvoldgården på Bekkestua er til salgs, slo kanskje ikke ned som en bombe på ordførerens kontor?

Men eiendomsmegleren sier – uten blygsel – at han bevisst bare har presentert denne «kremtomten» for mulige kjøpere som allerede er store på Bekkestua i dag. De drømmer nok fortsatt om å bygge høyt.

Så hvor lenge holder ordførerens «løfte» om utbyggingsstopp på Bekkestua?