Asker kommune byr på byggesakshjelp

BYGGESAKSTORG: Hver mandag morgen kan Asker-folk få svar på spørsmål om byggetiltakene sine. Saksbehandler Fredrik Slungård debuterer i stolen mandag. Her med plan- og bygningssjef Marte Helene Lie.

BYGGESAKSTORG: Hver mandag morgen kan Asker-folk få svar på spørsmål om byggetiltakene sine. Saksbehandler Fredrik Slungård debuterer i stolen mandag. Her med plan- og bygningssjef Marte Helene Lie. Foto:

Forenklingen av plan- og bygningsloven har ikke gjort saksbehandlingen like rask og enkel for alle. Nå kan du få starthjelp med byggesaken din på Servicetorget i Asker.

DEL

Asker-folk er kjent med ordførerens «Lene-time». Nå kommer «Fredrik-timen», eller Byggesaks-torget, som det nye tilbudet kalles.

Hver mandag morgen mellom klokken 08 og 10 vil Fredrik Slungård, saksbehandler i plan og bygg, sitte på Servicetorget og svare på spørsmål om innbyggernes byggetiltak.

Tilbudet ble lansert på bygningsrådets møte onsdag, etter initiativ fra rådets leder Nina Ekren Holmen (H) – og åpner allerede førstkommende mandag.

– Dette er et pilotprosjekt frem til sommeren og et supplement til de tjenestene Servicetorget tilbyr i dag, forteller plan- og bygningssjef Marte Helene Lie.

LES OGSÅ: 70–80 ulovlighetssaker i Asker hvert år

– Mange må søke likevel

– Hvorfor prøver dere dette?

– Fordi vi har stor pågang av folk som har spørsmål til byggesakene sine. Mange er usikre på om tiltaket er søknadspliktig, eller om søknaden er komplett, sier hun.

– Er ikke alt dette blitt enklere etter at plan- og bygningsloven ble endret slik at tiltak på opptil 50 kvadratmeter ikke lenger er søknadspliktige?

– Ikke nødvendigvis, iallfall ikke i tettbygde strøk som i Asker. Mange må søke likevel på grunn av rammene i regelverket, for eksempel reguleringsplanen som styrer byggegrenser og utnyttelsesgrad, forteller Lie.

– Plan- og bygningsavdelingen har ikke fått spesielt mindre å gjøre etter at lovendringen trådte i kraft. Men oppgavene har endret seg. Vi jobber nå med oppfølging av de meldepliktige tiltakene som registrering i kart og tilsyn, legger hun til.

Plan- og bygningsloven

Hvilke byggetiltak som bare er tillatt etter å ha fått innvilget en bygge-søknad er bestemt i plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter. Her stilles det mange krav som skal sikre gode løsninger og høy kvalitet. Byggesøknaden skal dokumentere at kravene vil bli ivaretatt for det aktuelle tiltaket (bygget).
Eneboliger og hytter/fritidsboliger er søknadspliktige. Før arbeider kan igangsettes på en tomt eller bygg, må byggesøknad være godkjent av kommunen. Både prosjektering og utførelse av byggearbeidene skal forestås av godkjente bedrifter.
Dagens plan- og bygningslov ble vedtatt 27. juni 2008, som erstatning for tidligere lov fra 1985. Sentrale deler av loven trådte i kraft 1. juli 2010.

– Vil Byggesakstorget redusere arbeidspress og frigjøre kapasitet?

– Vi håper det, særlig forebyggende ved at vi kan informere innbyggerne om hvilke muligheter de har til å orientere seg innenfor det ganske krevende lovverket, sier Lie.

LES OGSÅ: Planpolitiker mener Asker-folk klager på bagateller

Ansikt til ansikt

Åpningen av Byggesakstorget er også et svar på tilbakemeldinger fra brukerundersøkelser.

– Vi kan fortsatt bli bedre til å yte service og være mer tilgjengelige. Vi kan nok fremstå som litt vel byråkratiske overfor folk som ønsker kontakt med oss. Alt må ikke skje gjennom forhåndskonferanser. En uformell prat ansikt til ansikt med en byggesaksbehandler kan være vel så nyttig, særlig tidlig i prosessen, mener Lie.

Artikkeltags