Midt i Sandvika sentrum åpenbarer det seg et krater når man kommer litt opp i høyden. I løpet av to til tre år skal Helgerudkvartalet og Tinghuskvartalet stå klart med over 200 leiligheter

– Vi har gravd ut en byggegrop, og status er at den i stor grad er ferdig utgravd. Vi begynner med bunnplaten i disse dager. Vi gjennomfører første støpeetappe antageligvis innen to uker, sier prosjektleder Brigt Aune i Andenæs Eiendom.

Utgravingen har imidlertid ikke gått helt på skinner.

– Vi har hatt utfordringer i byggegropen, så vi er noen måneder forsinket i forhold til opprinnelig plan. Det skyldes primært kvikkleire og dårlig fjell, og utfordringer med å finne de riktige metodene for utgraving og fundamentering, fortsetter han.

Opprinnelig plan var at de første leilighetene skulle være klar for innflytting mot slutten av 2024, og resten i 2025.

– Planen står fortsatt, men dette er sluttdatoer som er truet. Vi prøver nå å se på muligheter for å jobbe inn forsinkelsene man har hatt i byggegropen, men det er for tidlig å si noe konkret om eventuelle utsatte sluttdatoer nå siden det er såpass lenge til.

Bekkestua Have

Bekkestua har de siste årene vært gjenstand for en formidabel utbygging. I januar i fjor startet byggingen av 229 leiligheter i Kleivveien nær Bekkestua sentrum. Prosjektet har fått navnet Bekkestua Have.

– Der går det i henhold til fremdriftsplanen og vi har bra salg på boligene. Vi har solgt 221 av 229 leiligheter. Vi er i en fase hvor vi holder på med forhandlinger med aktuelle leietagere i næringsdelen, så der går det som det skal. Det er ikke noe avvik på det som er av overordnede planer, sier prosjektleder Steinar Skui i Profier.

– Siste delen av prosjektet skal stå ferdig i første kvartal 2025, men de første boligene ferdigstilles til sommeren.

Et veldig attraktivt område

Noen hundre meter fra Kleivveien ligger Ballerud. Her er det planer om barneskole med flerbrukshall, en barnehage og boliger. Planområdet er på om lag 142.000 kvadratmeter. Ballerud barneskole planlegges med ferdigstillelse til skolestart i 2027 i stedet for 2025. Salgsstart for de første boligene blir til sommeren eller tidlig høst.

– Det er 160 boliger totalt, og så regner vi med at det blir splittet opp i ulike salgstrinn. Vi regner med at det kommer ca. 50 i første salgstrinn, forteller konserndirektør kommunikasjon, Kristoffer Gregersen i Selvaag Bolig.


Ifølge Gregersen skal 60 prosent av salgstrinnet selges før man vedtar byggestart.

– Det er et veldig attraktivt område og et attraktivt produkt, så vi regner med at det kommer til å følge planlagt fremdrift. Det er vanskelig å vite om man treffer akkurat med priser osv. men en salgstid før byggestart på tre til seks måneder er vel det vi regner inn.

– Når man har sikret byggestart i det første salgstrinnet, så lanserer man neste.

Går alt etter planen regner man med at de første boligene vil stå ferdig i midten av 2025.

– Det blir rekkehus og leiligheter, og leilighetene kommer i lavblokker på tre etasjer. Vi ser for oss en hyggelig hageby der med samme arkitekt som tegner både rekkehus og leilighetsbyggene. Det er Einar Jarmund som tegner. I antall er det noe flere rekkehus enn leiligheter, ca. 90 rekkehus og 70 leiligheter, sier prosjektdirektør Lars Lund Mathisen i Selvaag Bolig.


Fokus på Nansenløkka

Boliggiganten Obos er tungt inne på Fornebu der de skal bygge til sammen 7.000 boliger. Som Budstikka tidligere har skrevet er flere salgstrinn på Fornebu satt på vent etter at salget av nye boliger har falt betraktelig de siste månedene sammenlignet med samme periode i fjor.

– Vi ser at 2023 blir mer krevende med færre salgsstarter enn planlagt. Vi vil derfor konsentrere oss fullt og helt om Nansenløkka Kvartal 4, forteller Obos-sjefen på Fornebu, Kristine Tveitnes, og utviklingsdirektør Tor Evert Lindeland.

Nansenløkka vil bestå av cirka 600 boliger fordelt på seks kvartaler. 

200 av totalt 600 boliger skal være særskilte forbildeprosjekter med fokus på bruk av massivtre og energieffektive boliger. 

Planlagt innflytting er satt fra våren 2024.

Et annet stort prosjekt i området er Teleplanbyen, en helt ny bydel over Teleplanlokket på Lysaker, som skal romme opp mot 800 boliger og 800-1.000 arbeidsplasser. Hele prosjektet er delt i to deler. Teleplan Eiendom håper å være i gang med den vestre delen allerede i 2024. Den kan bli klar til 2029, når Fornebubanen skal være i drift.

Den østre delen vil først kunne bygges etter 2030. Dermed vil det ta minst 20 år før Teleplanbyen er på plass.

Høn-Landås-utbyggingen

I Asker omtales Høn-Landås som et av de viktigste utbyggingsområdene i kommunen. I områdereguleringen i 2018 ble det vedtatt at det totalt skal bygges 1.520 boliger. 600 av leilighetene på Landås skal bygges av Selvaag. 187 av disse er allerede bygget og planen er å legge ut 200 nye boliger for salg i løpet av 2023.

I tillegg boliger skal området få et nærsenter for lokal handel og tjenesteyting, skole, barnehage og idrettsarealer.


På Hønsjordet og i området omkring Lerkeveien vil ifølge Asker kommune i all hovedsak bygges ut med blokkbebyggelse. Planforslaget inneholder også en forsiktig utvikling av Høn gårdstun.

Fusdalskogen er også en del av Høn-Landås-utbyggingen. Her er planen ca. 250 boliger samt næringsvirksomhet.

Selvaag og Conseptor Eiendom har utbyggingsrettighetene på Landås. Eiendomsavdelingen i Asker kommune har utbyggingsrettighetene på Høn, mens Circle K har utbyggingsrettighetene for Fusdalskogen. I tillegg ligger det flere enkelteiendommer innenfor planområdet som eies av private grunneiere.


120 års industrihistorie er borte

Områdeplanen for Slemmestad åpner for 1.300 leiligheter og 55.000 m² næringsareal, noe som gjør Kystbyen Slemmestad til et av de største utviklingsprosjektene i området.

I november startet rivningen av de enorme landemerkene i Slemmestad. Kun fire siloer vil bli stående igjen.

– Bygningsmassen på Norcems område er banket ned, og i løpet av to uker er 120 års industrihistorie borte i Slemmestad. Så det er en total transformasjon som har skjedd i løpet av de siste seks månedene. Vi har revet alt på Vaterland, og Norcem har revet hele industrianlegget, forteller Sælør.

Nå jobbes det med å få på plass infrastrukturen. Dette gjelder ikke bare for Slemmestad, men for Bødalen og hele området bakover. Alt av vann- og kloakkledninger skal legges ned i grunnen, og så skal dette gå til pumpestasjonen som ligger på Norcem kai for så å pumpes videre til Veas

– Det er en betydelig anleggsvirksomhet som kommer til å pågå i 2023, hvor både kommunen og vi investerer store beløp. Det må koordineres fordi vi er på omtrent samme område. Kommunen graver all kommunal infrastruktur rundt smultringen hvor vi sitter i midten. Innenfor et område på 15 mål så skjer alt dette.

Starter utgraving i mars

Første byggetrinn i Kystbyen Slemmestad er Vaterland-området i sentrum, hvor det skal bygges 11 000 m² med boliger, 7 000 m² med næringslokaler og et garasjeanlegg på 10 000 m². Her skal det også bygges et innbyggertorg, hvor Asker kommune skal være leietager.

– Vi starter utgraving og spunting av byggegrop ca. 1. mars. Vi har koordinert med kommunen som allerede er i gang. Det er et ganske stort arbeid som vil pågå til ca. 1. september, sier daglig leder i Slemmestad Brygge, Sten-Arthur Sælør, og fortsetter:

– Det er mye forberedelser i grunnen for å kunne legge til rette for fase 2, hvor vi bygger opp etter å ha gått ned i grunnen og laget en garasjekjeller på 10.000 kvadratmeter.

– Når starter byggingen på resten av området?

– Først må Vaterland på plass, men så bygger man utover Norcem kai, og så videre område utover mot Tåje. Fremdriften hos Norcem, kommunen og oss har vært som forventet

I tillegg til den storstilte utbyggingen har Asker kommune påtatt seg å bygge ny hurtigbåtkai. Den vil stå ferdig i 2024, med nye og utslippsfrie og elektriske hurtigbåter.

Salgsstart for over 4.000 boliger

En gjennomgang utført av Budstikka i januar, viser at det er planlagt salgsstart for 1.053 boliger i Asker og 3.596 boliger i Bærum i perioden 2023 til 2025.