Kommunen hadde invitert dem som bor og har etablert seg på stedet til et møte hvor de skulle gi innspill på hvordan den nye «bygdebyen» har utviklet seg så langt.

Rygg var raskt ute, før selve gruppearbeidet blant de rundt 100 på småbordene hadde satt i gang, med sitt innspill.

LES MER: Folkemøte endte i protester fra innflyttere i nye boliger på Fornebu

Han utdypet for Budstikka:

– Jeg var med å vedta en utbygging på 3.000 boliger da jeg satt i kommunestyret, nå er det i planene over 6.000 boliger, og jeg frykter at det både kan bli 8.000–9.000. Ingen av dem som har flyttet ut hit ønsker seg en slik utvikling. Og vi må si ifra nå, understreket han.

Ut fra responsen han fikk på sitt korte innlegg var det mye sympati å hente for det.

Tilbakemelding fra folket

Onsdagens dialogmøte var satt opp etter idé fra planrådsgruppen, som rådmann har etablert for å få innspill om videre utvikling og bygging på Fornebu.

LES OGSÅ: «Gamlinger» står først i jobbkøen

Nå ønsker kommunen en tilbakemelding fra folket om hvordan de opplever Fornebu i dag, og hvilke forbedringsmuligheter og råd de har for kommunen i årene fremover.

Både nytt friluftsbad og intern ringbane i stedet for buss var blant det som ble luftet. På et av bordene som snakket om temaet sosiale og kulturelle kvaliteter var det stor oppgitthet over den parkeringsnormen som er lagt til grunn så langt.

OM BANE: Langt frem for Fornebubanen

– Idiotpolitikk

– Ren idiotpolitikk å nærmest forby både bilhold og bilbruk. Vi er mange som mener at jobbreiser kan gjøres kollektivt. Men vi må ha mulighet til å bruke bil også i fremtiden, og vi må ha plasser der våre gjester kan parkere, sa Kristine Grosås, som også er KrF politiker i Bærum kommune.

 Og la til:

 – Utbyggeren elsker det for da kan de presse inn flere leiligheter og folk. Å bygge hus uten parkeringsplass for alle er en dårlig idé, mente hun.

Gruppebordet hun satt ved mente også kulturhus, møteplasser, kirke, omsorgsboliger og sykehjem må komme, og flytårnet bør åpnet for alle og ikke være forbeholdt Åse Kleveland. Ellers var temaene på de forskjellige gruppebordene:

Bokvalitet, bykvaliteter, sosiale og kulturelle aktiviteter, rekreasjon og friluftsliv, transport, sikkerhet og trygghet og næringsliv på Fornebu.

Møteleder og den som skal samle og redigere svarene fra dialogmøtet, Gunnar Ridderstrøm fra Citiplan, var den som innledet til diskusjon og samtalene rundt bordene.

Ordfører Lisbeth Hammer-Krog lovet at de ville lese nøye den rapporten de får på nyåret, som blant annet bygger på innspillene fra onsdagens møte.