Skip to main content

Vikens milliardbygg kan ryke ved oppløsning

Blir det noe av Vikens nye hovedkontor i Sandvika vil det ligge ved siden av polet og bussterminalen og ruve 15 etasjer over Rønne elv.

Blir det noe av Vikens nye hovedkontor i Sandvika vil det ligge ved siden av polet og bussterminalen og ruve 15 etasjer over Rønne elv.

Illustrasjon: Longva Arkitekter

Viken fylkeskommune kan bli oppløst. Planen om et 15 etasjer nytt hovedkontor til én milliard kroner kan bli revet ved en oppløsning. 

Nylig sendte fylkeskommunen forslag til detaljreguleringsplan for nytt hovedkontor i Sandvika.

15 etasjer og 800 kontorarbeidsplasser mellom bussterminalen og Rønne elv vil kunne gi bygget en sentral og synlig plassering i Bærums hovedstad. 

Mens planavdelingen i kommunen behandler det omfattende og detaljerte forslaget, er det stor usikkerhet om Viken overlever som fylke.

I desember overleverte fylkesrådet i Viken en sak til fylkestinget med anmodning til Stortinget om å oppløse fylket.

Nå skal saken ute på høring, før fylkestinget gjør sitt vedtak 23. og 24. februar. 

– Vil prosessen rundt en eventuell nedleggelse av Viken påvirke byggeplanene?

– Ja, fylkesrådet har utsatt videre vurdering av prosess rundt nytt hovedkontor i Sandvika, til etter fylkestingets behandling av oppdelingssaken i slutten av februar. Fylkesrådet vil komme tilbake med en politisk sak med vurderinger i etterkant av denne, svarer fylkesråd for finans og administrasjon, Edvin Søvik (Ap) i en e-post.

Han skriver at fylkestingets behandling av oppløsningssaken vil være en viktig premiss for innretningen og den politiske behandlingen av saken om nytt hovedkontor. 

Vant arkitektkonkurranse

Asplan Viak og Longva Arkitekter vant i fjor sommer idékonkurransen på Leif Tronstads plass 7 om nytt, mulig hovedkontor for Viken fylkeskommune med prosjektet «V for Viken».

Ifølge et referat fra et møte mellom Bærum kommune og fylkeskommunen i begynnelsen av desember kan politikerne i planutvalget bli orientert om forslaget i slutten av januar.

Hvis fylkeskommunen blir vedtatt oppløst i slutten av februar er det usikkert hva som skjer med byggeplanene.

Edvin Søvik.

Edvin Søvik.

Foto: Morten Brakestad

– Viken holder i dag til i Galleri Oslo, leieavtalen går ut i august 2024. Vil det kunne være aktuelt å bygge i Sandvika selv om Viken oppløses og man går tilbake til eget fylke i Akershus?

– Dette må vi komme tilbake til helhetlige vurderinger rundt etter fylkestinget har behandlet saken om Vikens fylkeskommunes fremtid i februar, svarer Søvik.

Prislappen på å løse opp det ferske fylket kan havne på mellom 310–440 millioner kroner, viser fylkes administrasjonens utredning.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) pekte nylig på milliardbesparelsen ved ikke å bygge fylkeshus for Viken i Sandvika, i et intervju med Dagsrevyen.

Dette regnestykker er ikke Edvin Søvik enig i.

– Selvfinansiert bygg

– Hva er kostnadene rundt et nytt bygg i Sandvika beregnet til?

– Et eventuelt nytt hovedkontor i Sandvika er vurdert å være selvfinansiert gjennom salg av Vikens eiendeler i Galleri Oslo, salg av fylkeshuset til gamle Buskerud i Drammen og reduserte leiekostnader i Galleriet, forteller Edvin Søvik.

I saksfremlegget for fellesnemnda for Viken i februar 2019 ble kostnadene vurdert til opp mot én milliard kroner. 

– Men ut fra forutsetningene om selvfinansiering over, vil ikke dette medføre økte årlige driftsutgifter for Viken. Det vil bli utarbeidet nytt kostnadsoverslag i forbindelse med saken som fremmes våren 2022.

Vikens nye hovedkontor i Sandvika kan bli et signalbygg på 15 etasjer ved enden av Engervannet.

Vikens nye hovedkontor i Sandvika kan bli et signalbygg på 15 etasjer ved enden av Engervannet.

Illustrasjon: Longva Arkitekter

– Vil et nytt Akershus fylke ha behov for nytt hovedkontor?

– Ja, et nytt Akershus fylke vil på sikt ha behov for nye kontorarbeidsplasser eller nytt hovedkontor. Dette fordi det arbeides med planer om rivning av eksisterende Galleri Oslo, og utvikling av ny bebyggelse på tomten.

– Hvor skal da nytt hovedkontor for Akershus legges?

– Dette må vi komme tilbake til helhetlige vurderinger rundt etter fylkestinget har behandlet saken om Vikens fylkeskommunes fremtid. Lokaliseringen av et nytt hovedkontor for Akershus må besluttes av et kompetent organ som har myndighet til å forplikte en ny Akershus fylkeskommune, svarer fylkesråd for finans og administrasjon, Edvin Søvik (Ap).

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.