Skip to main content

Utbygging kan hindres av den sjeldne planten knollmjødurt

Det er lagt vekt på utforming underplanlegging av transformatorstasjonen, ifølge strømselskapet Elvia. I en presentasjon står det følgende: «lyssetting i den mørke årstiden for å gi en årstidsvariasjon i formuttrykk.»

Det er lagt vekt på utforming underplanlegging av transformatorstasjonen, ifølge strømselskapet Elvia. I en presentasjon står det følgende: «lyssetting i den mørke årstiden for å gi en årstidsvariasjon i formuttrykk.»

Foto: NORCONSULT (ILL.)

Fire rødlistede naturtyper har ført til klager på den planlagte transformatorstasjonen på Fornebu. Både Statsforvalteren og Bærum kommune har innvendinger.

– Vi mener Elvia ikke har tatt hensyn til konsekvensene for de utvalgte naturtypene slik naturmangfoldloven krever, sier Eli Kristin Nordsiden i klima- og miljøavdelingen hos Statsforvalteren.

Statsforvalteren mener inngrepet i fjellkollen ved Rolfstangveien vil medføre negative konsekvenser for ulike naturtyper. 

Blant naturtypene som hindrer bygging, er planten knollmjødurt.

Ny søknad

I november 2021 ble det lagt frem en plan for hvor stasjonen skal ligge og hvordan den skal se ut. Nettselskapet Elvia AS' planer var å bygge stasjonen inn i fjellet, slik at den ikke skulle ødelegge for omgivelsene. 

– Vi støtter viktigheten av å sikre en god kraftforsyning til området, og vi er innstilt på å samarbeide for å finne en god løsning som sikrer både naturverdier og kraftforsyningen, sier Eli Kristin Nordsiden i klima- og miljøavdelingen hos Statsforvalteren.

Kommunikasjonssjef Morten Schau i nettselskapet Elvia.

Kommunikasjonssjef Morten Schau i nettselskapet Elvia.

PRIVAT

Elvia må nå søke om ny konsesjon. Statsforvalteren ønsker en tydeligere plan for konsekvensene for naturtypene og de rødlistede artene på stedet. 

– Som et ledd i NVEs konsesjonsbehandling har man mulighet til å legge inn innsigelser. Vi har fått en innsigelse videresendt fra NVE for å redegjøre vårt syn på innsigelsen, sier Morten Schau, kommunikasjonssjef i Elvia.

Ny innsigelse

I et møte i slutten av januar, i planutvalget i Bærum kommune, ble det også uttalt skepsis til transformator-prosjektet. I et vedtak heter det:

– Bærum kommune fremmer innsigelse til det at omsøkte tiltaket plasseres slik som vist (...) av hensyn til landskap, grønnstruktur og naturmangfold. Bærum kommune ber om at Elvia AS arbeider videre med plassering og utforming av tiltaket slik at den eksisterende kollen med viktige naturtyper og rødlistetarter ikke blir påvirket av inngrepet og blir bevart for ettertiden, heter det i vedtaket.

Elvias kommunikasjonssjef Morten Schau sier til Budstikka at alle innspill vil bli vurdert.

Elvias forslag til hvordan en ny trafostasjon kan bli. Illustrasjonene viser bygget fra to sider.
Elvias forslag til hvordan en ny trafostasjon kan bli. Illustrasjonene viser bygget fra to sider.
Foto: NORCONSULT (ILL.)

– Vi lytter til alle innsigelser, og der det er teknisk mulig, prøver vi å innrette oss, rent teknisk, sier Schau, som legger til at interessene i denne saken er motstridende.

Kritisk

NVE mener trafostasjonen burde være ferdigstilt før sommeren 2025, når de nye t-banene skal prøvekjøres. T-banen på Fornebu skal være klare til 2027. 

– Planlegging av T-bane til Fornebu ligger utenfor vårt myndighets- og ansvarsområde. Vi er innstilt på å samarbeide og sammen finne en god og effektiv prosess videre for å sikre både naturverdier, T-bane og kraftforsyningen i området uten uheldige forsinkelser, skriver klima- og miljøavdelingen, hos Statsforvalteren Oslo og Viken, til Budstikka.

PS. Knollmjødurt er en plante i rosefamilien. Det er en varmekjær art som vokser på tørr bakke på kalkrik grunn. Knollmjødurt er oppført på artsdatabankens rødliste som en nær truet art i Norge.

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.