Skip to main content

Politikerne knuste Kjos og Kises boligdrøm

Bjørn Kise og Bjørn Kjos vil rive og bygge nytt på Fornebu. Politikerne mener planene er for store og at det ikke skal bygges mange boliger på tomten hvor flyselskapet Norwegian holder til i dag.

Bjørn Kise og Bjørn Kjos vil rive og bygge nytt på Fornebu. Politikerne mener planene er for store og at det ikke skal bygges mange boliger på tomten hvor flyselskapet Norwegian holder til i dag.

Foto: Karl Braanaas

Norwegian-gründerne vil rive kontorbygget «Diamanten» på Fornebu og sette opp boligblokker. Den planen liker ikke Bærums politikere.

Herrene Bjørn Kise (71) og Bjørn Kjos (75) eier kontorbygget «Diamanten»  gjennom selskapet Fornebu Næringseiendom. 

Bygget i glass, som er formet som en diamant rett ved Oksenøy-krysset, vil de rive. De ønsker å utvikle eiendommen med næringslokaler, kontorer og boliger.

– Hvor mange boliger det er snakk om i prosjektet er noe usikkert, men rundt 20.000 kvadratmeter med boliger og rundt 9.000 til næringslokaler er tanken, sa arkitekt Kaja Melbye hos Hille Melbye arkitekter da prosjektet ble presentert for politikerne i planutvalget.

Tidligere har det vært snakk om rundt 300 boliger, totalt skal det bygges rundt 11.000 boliger på Fornebu.

Det er Fornebu Næringseiendom som eier kontorbygget «Diamanten» hvor flyselskapet Norwegian i dag har hovedkvarter.

Det er Fornebu Næringseiendom som eier kontorbygget «Diamanten» hvor flyselskapet Norwegian i dag har hovedkvarter.

Foto: Christian Brevik

Tar ned tårn på 20 etasjer

Illustrasjonene som følger planinitiativet viser bebyggelse i 2-8 etasjer med et tårn på 20 etasjer mot krysset Oksenøyveien/Snarøyveien/Fornebuveien.

– Dere kan se bort i fra bygget på 20 etasjer, det er ikke aktuelt å bygge lenger. Det ble planlagt før koronakrisen, forklarte Bjørn Kise under orienteringen.

Årsaken er blant annet at han ikke tror flyselskapet Norwegian kommer til å ha hovedkontor på Fornebu i fremtiden.

Han var mest opptatt av boligene på området og mente det vil gi Bærum kommune en mulighet til å tilrettelegge for leiligheter til eldre.

– Det vil være et stort behov for dette i Bærum i årene fremover og en utbygging her vil kunne være med på å løse noen av kommunens utfordringer, sa Kise.

Illustrasjonene som følger planinitiativet viser bebyggelse i 2-3 og 7-8 etasjer med et tårn på 20 etasjer mot krysset Oksenøyveien/Snarøyveien/Fornebuveien.

Illustrasjonene som følger planinitiativet viser bebyggelse i 2-3 og 7-8 etasjer med et tårn på 20 etasjer mot krysset Oksenøyveien/Snarøyveien/Fornebuveien.

Foto: Illustrasjon: Hille Melbye Arkitekter

Prøvd stoppet i juni

Allerede i juni ble planavdelingen i kommunen orientert om planene i et såkalt oppstartmøte. Avdelingen mente Fornebu Næringseiendom ikke burde gå videre med planen slik den forelå.

– Kommunedirektøren kan verken anbefale så mange boliger eller høyder på denne eiendommen, skrev kommunedirektøren i innstillingen til politikerne.

Det vises til at det i dette området på Fornebu først og fremst skal være næringsbygg.

– Tomten er svært støyutsatt, det fører til at det vil være vanskelig å få god bokvalitet.

Arkitektene fra Hille Melbye arkitekter mente deres planer var formet på en slike måte at boligene i prosjektet er godt skjermet mot støy.

Samtlige politiske partiet støttet kommunedirektørens vurderinger og sa nei til prosjektet.

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.