Et sikkert vårtegn for tusenvis av beboere langs E18 er seks-åtte ukers søvnløshet fordi russebusser dundrer gjennom natten i pulserende larm hele uken gjennom.

Når skal lovløsheten stoppe?

Vittige tunger vil nok si «en gang etter 17. mai». Så er det på 'an igjen neste år med nytt kull og null organisatorisk læring. Dette er ingen spøk. Det blir bare verre.

Det er ganske alvorlig å bli frarøvet nattesøvnen over flere uker. Det går på helsen og livskvaliteten løs.

Vi er etter hvert mange hundre som må ty til sykemelding for å sove ut på dagtid. Og hvorfor?

Fordi en marginal del av russekullet, og kanskje bare en liten andel av bussrussen fra Bærum, Asker og Oslo, bruker natten til å rulle frem og tilbake langs E18 med fullt volum og dypdunkende bass som rister i veggene flere ganger i timen, hele natten, hele uken.

Slik kan det ikke være.

Problemstillingen er ikke ny. Heller ikke i Bærum. Hvert år blir kommentarspaltene fylt i lokal- og regionalpressen landet rundt, og politiet blir nedringt av frustrerte innbyggere som ikke kan verge seg mot den rullende søvnplagen.

Politiet stopper gjerne en og annen russebuss og gir en advarsel, men har ellers lite ressurser å sette inn.

Veitrafikkloven er klar på at kjøretøy skal vise hensyn til de som bor langs veien, og har like tydelig forbud mot unødvendig og forstyrrende kjøring, herunder å volde unødig støy når man ferdes langs veien.

Det er også forbud mot utstyr som kan volde ulempe, eksempelvis enorme lydanlegg.

Dette blir åpenbart ikke sanksjonert. Og derfor er det fritt frem.

Bussrussen får holde på, år etter år, mens vanlige folk, unge som eldre, må betale kostnaden gjennom frarøvet nattesøvn og forringet livskvalitet.

Dette blir åpenbart ikke sanksjonert. Og derfor er det fritt frem.

De samfunnsøkonomiske kostnadene gjennom forverret helse, tapt arbeidstid og skole-/studietid må jo bli enorme.

Det hjelper lite å varsle politiet, for de kan lite gjøre. Isteden blir vi bedt om å stå opp og ta bilde av hver enkelt buss, noe som vil innebære nattevåk ved E18 i påvente av at russebussene skal dundre forbi.

Bare for å oppleve at anmeldelsen blir henlagt. Denne ansvarsfraskrivelsen gir heller ikke nattesøvnen tilbake.

Russens hovedstyre opplyser gjennom sine informasjonskanaler at russen må vise tilbørlig hensyn når de er ute og ruller.

Det er åpenbart ikke nok. Spørsmålet er hva kommunens folkevalgte vil gjøre med dette, ikke minst i et valgår.

For oss som bor langs E18, vil nok den nattlige tortur fortsette en måneds tid til. Vi kan gjerne be bussrussen om å ta ansvar, men med nytt kull neste år er dette en struktur med lite læring.

Våre folkevalgte må gjerne gå i dialog med russen, men gi samtidig politiet ressurser til en aksjon som kan sette presedens, eksempelvis konfiskere lydutstyret for overtredere. Dette må ta slutt.

Det er valgår, og våre folkevalgte oppfordres til å stoppe denne lovløsheten slik at tusenvis av beboere langs E18 kan få ro og nattesøvn tilbake. Nå.