Det er busskaos på rute 210 Lommedalen – Sandvika om morgenen fra Bærums Verk og på bussen tilbake på tidlig ettermiddag. Foreldre og barn er bekymret for at det skal skje en ulykke på skoleveien.

5.–7. trinn på Anna Krefting skole har nylig flyttet til Belset skole for en periode mens Anna Krefting skole pusses opp.

Skolen og kommunen har anmodet barna om å gå eller sykle til skolen, men hva gjør du når barnet ditt sier at skoleveien er farlig og de ikke tør gå den?

En stor andel barn tar derfor bussen. Det rapporteres om fulle busser hvor voksne, ungdom og barn ikke kommer på eller av, og det hersker panikk på grunn av trengsel.

Barna uttrykker at de føler seg utrygge også i trengselssituasjoner som oppstår i overfylte busslommer.

Dette kommer som en overraskelse på kommunen selv om det har blitt gjentatt til det kjedsommelige av foreldre på Anna Krefting skole at dette kom til å bli et problem.

Ruter er umulig å få kontakt med. Hadde det vært noe tak i kommunen, hadde de forhåndsavklart dette med Ruter før elevene begynte på Belset.

Det er først nå, seks måneder senere, at Ruter og Bærum kommune skal gjøre en kartlegging. Det er håpløst sent. Vi foreldre håper at det ikke skjer en alvorlig ulykke før kartleggingen har skjedd.

Nå som vinteren nærmer seg, blir det enda flere barn som kommer til å ta buss til skolen. Hva gjøres med kapasiteten når den allerede er sprengt?

Flere foresatte vil velge å kjøre barna til skolen – noe som kan skape farlige situasjoner ved skolen. Det er verdt å påpeke at Lommedalsveien er en av de aller mest trafikkerte veiene i Bærum og mangler fotgjengerfelt flere steder.

Det er ikke satt opp et eneste skilt som varsler om skolevei på distansen Bærums Verk- Belset skole. Lommedalsveien har nesten like stor tetthet av tunge kjøretøy som E18.

Er det rart foreldre og barn reagerer på måten kommunen håndterer dette? Er økonomi virkelig så mye viktigere enn barnas sikkerhet på skoleveien?

Foreldre plikter å sende barna sine på skolen, og den plikten følges av retten til å komme trygt frem. Det har skoleeier et juridisk ansvar for. Vi foresatte har også et meget sterkt ønske om at barna skal komme trygt hjem.

For å vise barna at vi foresatte faktisk prøver å nå frem til de som har ansvar for en trygg skolevei i Bærum kommune, oppfordrer vi store og små til å bli med i fakkeltog torsdag 27. oktober kl. 18.00.

Les også

Hva er barnas rett til et trygt skolemiljø verdt i kroner og øre?