Det blir det buss for tog på Drammenbanen, nærmere bestemt på strekningene:

Asker–Drammen i uke 26 – 31.

Skøyen–Drammen i uke 28 og 29.

Spikkestadbanen i uke 28 og 29.

– Vil oppfordrer alle som kan til å ta ut ferie i perioden det buss for tog. Men det er en utfordrende situasjon. Vi opplever passasjervekst over mange år, så det er svært mange reisende vi skal gi et alternativ, sier kommunikasjonssjef Gina Scholz i NSB til NRK Østlandssendingen.

Det sentrale østlandsområdet blir hardest rammet, spesielt Drammenbanen og Østfoldbanen.