De ansatte ble informert om ledelsens planer på allmøte onsdag formiddag. Dette er tredje runde med nedbemanning i avishuset siden 2012. Da var det 109 ansatte, og med kommende runde med nedbemanning vil antall årsverk være redusert til 54.

Inntektene sviker

– Dette er en konsekvens av betydelig fall i reklameinntektene på papir og at økte inntekter fra digitale produkter ikke har vokst i takt med fallet, sier administrerende direktør Terje Tandberg.

Han påpeker at den vanskelige situasjonen ikke er spesiell for Budstikka, men gjelder hele avisbransjen, både nasjonalt og internasjonalt.

Vil vurdere grunnlaget

Leder for redaksjonsklubben, Tom Magne Armann, sier at de har forståelse for at det må treffes tiltak, men er ikke sikker på om en så dramatisk nedbemanning er nødvendig.

– Budstikka vil med dette forslaget til reduksjon halvere antall årsverk i løpet av fem år. Dette er dramatisk. Vi vil nå nøye gjennomgå regnskapene for å se om det er grunnlag for en så kraftig nedbemanning som ledelsen legger opp til, sier Armann.

Han påpeker også at de tillitsvalgte vil se om reduksjonen skjer på de riktige stedene i organisasjonen og på ledernivå.

Alle kan søke pakker

Budstikka har hatt runder med nedbemanning i 2012 og 2014 før den nye runden nå i år. Terje Tandberg opplyste på allmøtet med de ansatte at alle ansatte kan søke sluttpakker og at søkeprosessen skal være avsluttet i løpet av 1. kvartal.

– I denne runden vil noen slutte umiddelbart, mens andre sluttavtaler vil gå over tid slik at det kan gå ut i 2017 før alle 15 slutter.