Budstikka kan få ny storeier

HOVEDKVARTER: Johs. Hansen Rederi AS, som vil kjøpe seg opp med 10 prosent i Budstikka, styrer sitt finansieringsselskap fra hovedkontoret – som også eies av selskapet – i Finstadgården i Sandvika.FOTO: KNUT BJERKE

HOVEDKVARTER: Johs. Hansen Rederi AS, som vil kjøpe seg opp med 10 prosent i Budstikka, styrer sitt finansieringsselskap fra hovedkontoret – som også eies av selskapet – i Finstadgården i Sandvika.FOTO: KNUT BJERKE

Johs. Hansen Rederi AS vil kjøpe ti prosent av aksjene i Asker og Bærums Budstikke AS. Lykkes det, blir selskapet mediehusets største eier.

DEL

Investeringsselskapet Johs. Hansen Rederi AS har sendt ut et tilbud til Budstikkas aksjonærer om kjøp av aksjer. Sandvika-selskapet med nærstående aksjonærer eier i dag 6,5 prosent av Budstikka, og er interessert i ytterligere 10 prosent. Lykkes det, blir firmaet største enkelteier med en aksjepost på 16,5 prosent.

– Hvorfor har Johs. Hansen Rederi AS kommet med dette tilbudet?

– Vi fikk en mindre del av de aksjene Budstikka kjøpte tilbake fra Amedia enn vi hadde regnet med. Derfor vil vi kjøpe flere nå, sier Ole Jacob Figenbaum, styreleder og en av eierne i Johs. Hansen.

LES OGSÅ: Budstikka kjøper aksjer i eget selskap

– Har dere langsiktige planer med kjøpet?

– Vi har tro på selskapet, og vil gjerne være med videre som en langsiktig eier. Selskapet vårt har eid aksjer i Budstikka i generasjoner, sier han.

Kritisk til prisen

I dag er største enkelteier avisinvestoren Odd R. Øie med en eierandel på 8 prosent. Snarøya-mannen er også styremedlem i Budstikka.

– Med tanke på verdiene i selskapet, mener jeg tilbudet på 13,50 kroner per aksje er for lavt. Eiendommen er priset til rundt 80 millioner kroner, og man eier en aksjepost i Polaris som har en verdi i størrelsesorden 18–20 millioner kroner. Dessuten går Tjenestetorget veldig bra og er antatt verdt rundt 25–30 millioner kroner. Med et tilbud på 13,50 kroner per aksje betyr det at man priser selskapet til 106 millioner kroner, og da får man redaksjonen gratis. Det er også lite handel i aksjen, så det er sært i tilbudet å skrive at det utgjør en premie på 22,7 prosent basert på siste omsetningskurs, sier Øie.

STØRSTE EIER: Odd R. Øie synes tilbudet er for lavt priset.FOTO: KNUT BJERKE

STØRSTE EIER: Odd R. Øie synes tilbudet er for lavt priset.FOTO: KNUT BJERKE

Han forteller at han har anbefalt styreleder i Budstikka, Gislaug Rydland, at man foretar en verdivurdering av selskapet som man sender ut til aksjonærene.

– Vil du som største eier gjøre noe selv når det gjelder kjøpstilbudet?

– Det kom helt uventet på meg, så det har jeg ikke tatt stilling til ennå, sier han.

LES OGSÅ: Budstikka på egne bein – med bare lokale eiere

Mener budet er riktig

– Hvilke synspunkter har dere på Øies mening om at budet fra Johs. Hansen er for lavt?

– Vi har lagt inn det budet vi mener er riktig, utover det har vi ingen synspunkter, sier Ole Jacob Figenbaum.

– Hva mener Budstikkas styre om kjøpstilbudet?

– Dette er nok først og fremst noe den enkelte aksjonær må ta stilling til, og er ikke en sak for styret. Noe helt annet hadde det vært hvis selskapet ville kjøpe alle aksjene, men dette vil ikke rokke veldig ved eierstrukturen. At noen vil kjøpe 10 prosent av aksjene betyr jo også at interessen for Budstikka er økende, og det er jo positivt, sier styreleder Gislaug Rydland.

– For at aksjonærene skal få et bedre grunnlag for å ta en beslutning, vil vi før helgen gå ut med en melding på aksjonærinformasjonssiden på budstikka.no, der vi presiserer noen fakta – som at aksjene ble tilbake kjøpt fra Amedia i fjor for 13,11 kroner per aksje, sier Rydland.

– Og hvis generalforsamlingen 25. april vedtar å amortisere 60 prosent av tilbakekjøpte aksjer, vil hver aksjes andel av aksjekapitalen øke med 18,9 prosent, sier hun.

Artikkeltags