#16 Anders Dommerud Tellefsen (31) Bærums Verk

Sandvika er for meg stedet jeg dro til om sommeren for å bade. Da gikk jeg fra bussholdeplassen, gjennom gågaten og til Kadettangen og Kalvøya. Dessuten handlet jeg selvfølgelig på Sandvika Storsenter. Nå jobber jeg her, som arkitekt i Norconsult.

Jeg tror Sandvika kan bli en flott by. Jeg ser ikke bort fra at jeg en gang vil bo her. Men sånn som den fremstår nå, fungerer den ikke som by.

Det er fint at bilen skaper så mye kontakt.

LES OGSÅ: 120 år med lokalt fokus

Det er ikke Sandvika Storsenter som er problemet, slik mange mener. Det er etter min mening forholdet mellom Storsenteret og resten av byen som ikke fungerer.

Masteroppgaven min på arkitektstudiene het «Connectors». Jeg skrev den sammen med Sveinung Gjessing fra Asker, som også har et sterkt forhold til Sandvika.

Vår løsning er å få bilen vekk fra den gamle delen og legge bedre til rette for syklende og gående. Få en grønn akse gjennom byen og gjøre østsiden til destinasjonen.

Jeg tok en omvei til arkitekt. Det tok meg bare ett semester på BI før jeg skjønte at økonomistudier ikke var noe for meg. I stedet ble jeg tømrer, der jobbet mye sammen med arkitekter. Da fant jeg ut at jeg hadde mer lyst til å tegne husene enn å bygge dem. Men jeg ville aldri vært tømrerutdannelsen min foruten. Den har gjort meg til den arkitekten jeg er i dag.