Man misbilliger grasrotengasjementet som hevdes å være uryddig overfor Skiklubbens forhandlingsgruppe og kommunen.

Les også: Budstikka og ytringsfrihet

Les også: Ansatt i Asker skiklubb startet aksjon for å bli på Føyka

Les Budstikkas leder her (+): Asker Skiklubb må avklare

Undertegnede finner det i parentes bemerket noe besynderlig at lokalavisen på denne måten tar til orde for å innskrenke meningsytringer, men antar at det skyldes en mental glipp på glattisen som preger bygdene i disse dager.

Budstikka synes å overse at Skiklubben nærmest er presset inn i forhandlinger om hva som mer har karakter av et tvangsekteskap enn et ønsket kjærlighetsforhold.

Avisen vektlegger heller ikke at det er tale om å fraflytte Skiklubbens historiske sentrumsnære klubbområde – i bytte for arealer som ikke fremstår som like attraktive.

At kommunen enøyd fokuserer nok en ny «caffè latte-bydel» i stedet for en spennende, grønn aktivitetspark bygget rundt Føyka som ville gi nye Asker et unikt kommunesenter, er egnet til å forundre.

I stedet kunne man jo gi et løft til Borgen-området med en «caffè latte-bydel» på Drengsrud på kommunens dyrekjøpte tomt?

Asker Skiklubb er en ideell organisasjon der styret og administrasjonen skal jobbe for medlemmenes interesser.

I det daglige er det administrasjonen som trolig nærmest opplever hvor skoen trykker i driftingen av klubben.

Uten å gå så langt som å kalle det varslersak er det ikke urimelig at administrasjonen også høres i en opplyst samfunnsdebatt.

Som lederen påpeker er det Skiklubbens medlemmer som til syvende og sist skal si ja eller nei om forhandlingsutvalget etter hvert forhandler frem en avtale det vil kunne anbefale.

Man må se Facebook-gruppen også i dette perspektiv – nettopp som en åpen og tidsriktig kommunikasjonskanal direkte til medlemmene.

Dessverre er kommunikasjonen om denne saken fra kommunen og i media ikke alltid veldig balansert.

Det er derfor høyst betimelig at også motargumenter for flyttingen fra Føyka til Drengsrud når medlemmene.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Det er vanskelig å se at en slik informasjonsflyt skal vanskeliggjøre forhandlingene all den tid disse føres isolert fra de menige Skiklubbs-medlemmene?