Svar på «Ikke tillatt å gå på bussen med brodder?» av Inger Amalie Lyster i Budstikka 18. januar:

Vi har ingen retningslinjer som sier at det ikke er lov å bruke brodder om bord i våre tog og busser.

Men vi ser at brodder sliter på gulvene våre, og ønsker at kundene skal ta av seg broddene før de kommer om bord dersom de har mulighet til det.