Havarikommisjonen fremmer ingen sikkerhetstilrådinger etter brannen i Oslofjordtunnelen i august i fjor. Brannen førte til at tunnelen var stengt i ti dager.

Tunnelen ble stengt 2. august i fjor etter en kraftig brann i et vogntog 60 meter inne i tunnelen på Drøbak-siden. Ingen personer ble skadd eller fanget i den voldsomme røyken som oppsto, men tunnelen var stengt i ti dager som følge av brannen.

Statens havarikommisjon (SHK) har blant annet undersøkt årsaken til brannen, hvordan den utviklet seg og hvordan den ble håndtert av Vegtrafikksentralen og brannvesenet.

– Statens havarikommisjon fremmer ingen sikkerhetstilrådinger som følge av denne undersøkelsen, står det i rapporten fra SHK.

I rapporten kommer det frem at følgeskader etter et brudd i mellomakslingen på kjøretøyet var årsaken til brannen.

– Brudd på mellomaksel er en sjelden hendelse, men også en hendelse som frigjør betydelige mekaniske krefter. Brann er ikke en vanlig følgeskade av mellomakselbrudd, men SHK anser det som sannsynlig i denne hendelsen, står det i rapporten.

Bekymret

Havarikommisjonen er bekymret for at flere av trafikantene som kjørte inn i tunnelen før brannen oppsto, fortsatte å kjøre selv om det ble iverksatt varsling.

– SHK er bekymret over at varslingen ikke medfører et endret handlingsmønster hos alle trafikanter, skriver kommisjonen i sin rapport.

– SHK har ikke undersøkt om dette var som følge av at trafikantene ikke hadde oppfattet og forstått informasjonen, eller om de ikke anerkjente situasjonen før de selv kunne bekrefte brannen visuelt.

(©NTB)