Ingar Bie har syklet i stedet for å kjøre bil til og fra jobb i 25 år. Også om vinteren.

Han bor på Bærums Verk, og nå jobber han på Emma Hjorth skole.

– Om vinteren er det ofte en prøvelse, for kommunen og Statens vegvesen har ikke vært flinke til å brøyte for syklistene. Jeg har sagt fra mange ganger, men det har ikke hjulpet stort, sier Bie.

Forrige onsdag gikk det galt på vei hjem fra skolen.

– Det hadde snødd hele dagen, og fortauet var ikke mulig å bruke. Også i veibanen var det dype spor, så jeg syklet forsiktig nedover fra skolen. Da jeg skulle krysse mellom sporene, mistet jeg kontrollen og gikk over ende, forteller Ingar.

På sykehuset ble det konstatert flere brudd i hofteskålen og i bekkenet. Det vil ta minst seks uker å reparere.

LES OGSÅ: – Prøver å bli bedre 

Mange klager

Ingar Bie er slett ikke den eneste syklisten som er misfornøyd med brøyting og strøing av gang- og sykkelveier i Asker og Bærum.

Brøytestandard

Dette er Bærum kommunes standard for brøyting:

Samleveier (kommunale hovedveier) skal brøytes når snødybden når 3 cm.

Adkomstveier (boligveier/småveier) brøytes når snødybden er 4 cm våt snø eller 7 cm tørr snø.

Gang- og sykkelveier (langs fylkesveier og enkelte sykkelruter) skal brøytes når snødybden når 3 cm.

Øvrige gang- og sykkelveier brøytes etter samme standard som adkomstveier.

Ved snøvær skal samleveier være gjennombrøytet senest 6 timer etter at mannskapene er kalt ut.

Adkomstveier skal være gjennombrøytet senest 7 timer etter at mannskapene er kalt ut.

Kilde: Bærum kommune

Bare denne vinteren har de to kommunene fått et titall klager fra syklister. Jan Henrik Andresen, leder av Syklistenes landsforening i Asker og Bærum, forstår klagerne godt.

Han erfarer imidlertid at brøytingen på populære sykkelruter har vært bedre denne vinteren enn tidligere.

Det gjelder ikke minst strekningen fra Gamle Ringeriksvei til Stabekk, der Bærum kommune har en forsøksordning med svart asfalt i vinter. Det innebærer at strekningen kjøres med en maskin som både brøyter, koster og eventuelt salter asfalten. Alt for at sykkelforholdene skal være optimale, selv etter snøfall.

LES OGSÅ: Slutt på veisalting i Asker 

I Oslo har slike maskiner blitt brukt fra Lysaker og inn i lengre tid.

Dermed har flere syklister pustet lettet ut, straks de har kommet over fylkesgrensen.

– Vi skulle gjerne hatt det slik på flere strekninger, sier Jan Henrik Andresen.

LES OGSÅ: – Vi har brøytet to døgn i strekk 

Slaps er verst

Nå humper Ingar Bie rundt på krykker hjemme og spiser smertestillende.

– Fallet skyldtes ikke bare manglende brøyting, det var en porsjon uflaks med i bildet. Så hvis jeg ellers hadde vært fornøyd med brøytingen, hadde jeg ikke sagt noe nå, sier han.

– Men slik er det altså ikke. Det aller verste er slaps som fryser. Det er både farlig å sykle på, og vanskelig å fjerne. Så slapset må fjernes før det fryser, da har man fin sykkelvei helt til neste snøfall, sier Bie.

– Men kan man kreve fine sykkelveier alle dager også om vinteren?

– Nei, det kan være dager man ikke bør sykle, man må være realistisk. Men det er et uttalt mål at all økning i persontransporten skal foregå med kollektivtransport, sykkel eller til fots. Men jeg er usikker på hvor stor sykkelandelen kan bli i et land med vinterføre halve året, sier Bie.

– Først og fremst må det gjøres noe helt radikalt med kollektivtransporten. Det betyr at denne delen av Bærum må få en baneløsning. Og hvis de virkelig mener at vi skal sykle hele året, så må de i det minste gjøre det mulig ved å brøyte, fortsetter han.