Det har kommet en del klager i vinter og helt til nå når det gjelder brøyting og veiskraping av veiene i Bærum.

Jeg har sittet stille i båten til nå, men syntes det ble mye klaging og derfor dette innlegget.

Jeg har en annen opplevelse av vintervedlikeholdet av veiene.

Husk at Bærum har cirka 500 kilometer med veier, og at det har vært en veldig spesiell vinter!

Sett i lys av det når det gjelder vintervedlikeholdet virker det som det meste har gått ganske bra.

Vi hadde dype isete hjulspor i veien her til Søndre Gjettum i vinter. Jeg kontaktet da kommunen ved park og veidrift for hjelp.

De kunne ikke komme med en gang, noe jeg forsto, men etter to-tre dager var de her.

Litt senere var avløpene ved undergangen i Bærumsveien på Gjettum tett, og det var 5–10 cm vann i undergangen.

Jeg kontaktet da park og veidrift i kommunen igjen, og de kom nå i løpet av timer på grunn av situasjonen.

Vi måtte ellers ha løpt mellom bilene over Bærumsveien som jo har mye trafikk.

Jeg ønsker med dette å takke park og veidrift i Bærum kommune. Tusen takk!