Skip to main content

Dette er sakene

I mange år har nemlig ulovligheter på 27 eiendommer på Brønnøya ligget uløst. Nå mener kommunens administrasjon at det er på tide å sette sluttstrek. Tirsdag, skal politikerne ta stilling til saken.

I mange år har nemlig ulovligheter på 27 eiendommer på Brønnøya ligget uløst. Nå mener kommunens administrasjon at det er på tide å sette sluttstrek. Tirsdag, skal politikerne ta stilling til saken.

Foto: KARL BRAANAAS

I 2009 måtte Ellen Ugland gå som leder for bygningsrådet i Asker grunnet ulovlige byggearbeider på Brønnøya. Nå skal saken igjen opp på politikernes bord, sammen med 26 andre.

Alt er ikke bare idyll på fjordperlen Brønnøya.

Etter flere års krangling om ulovlige brygger, uthus og påbygg på Brønnøya, foreslår administrasjonen i Asker kommune å sette endelig strek. 

27 hytteeiere risikerer nå å måtte rive innen seks måneder. 

— I alle sakene har vi snudd bunken tre eller fire ganger for å finne andre løsninger. Nå mener vi konklusjonen må bli at ulovlighetene rives eller endres slik at de blir lovlige, har kommunens byggesaksleder Malvin Bjorøy tidligere uttalt til Budstikka.

Nå er det opp til politikerne å vurdere byggenes videre skjebne, men på tirsdag bestemte  formannskapet i Asker å utsette behandlingen av ulovlighetene

Politiker måtte gå

Asker kommune har i flere år forsøkt å rydde opp i floraen av uthus, påbygg og brygger på Brønnøya. Ved en gjennomgang ble det funnet ulovlig bebyggelse og brygger på totalt 160 av 268 eiendommer. 

Fortsatt gjenstår altså 27 uløste saker.

Her er avvikene fra gjeldende regelverk såpass store at kommunen ikke kan la de passere, er konklusjonen i saksfremlegget til politikerne. Det skal blant annet være snakk om flytebrygger på opp til 70 meter, uthus som er gjort om til bolig og ulovlige oppførte uteboder.

På listen over de 27 gjenstående sakene står også eiendommen til høyrepolitiker Ellen Ugland. 

Tidligere leder av bygningsrådet i Asker, Ellen Ugland, måtte trekke seg i 2009 etter at det kom frem at hun ved flere anledninger hadde bygget på eiendommen på Brønnøya uten å søke først. Bildet er tatt ved en tidligere anledning.

Tidligere leder av bygningsrådet i Asker, Ellen Ugland, måtte trekke seg i 2009 etter at det kom frem at hun ved flere anledninger hadde bygget på eiendommen på Brønnøya uten å søke først. Bildet er tatt ved en tidligere anledning.

Foto: EVA GROVEN

I 2009 måtte Ugland trekke seg som leder i bygningsrådet i Asker. Bakgrunnen var at hun flere ganger på 1980- og 1990-tallet hadde bygget på huset på Brønnøya - uten å søke kommunen om tillatelse på forhånd. 

De gjennomførte byggearbeidene skal ha omfattet blant annet utvidelse av et anneks, påbygg av to soverom og et toalettrom.

Søknad ble ikke behandlet

Ellen Ugland har tidligere innrømmet at hun bygget uten å søke, men har også understreket at hun søkte om ettergodkjenning. Disse skal ikke ha blitt behandlet. 

Kommunen konkluderte til slutt med at Ugland måtte rive alt over 100 kvadratmeter bruksareal, samt et uthus på 15 kvadratmeter. Saken endte hos Fylkesmannen, som konkluderte med at vedtaket om rivning burde settes på vent til ny reguleringsplan for Brønnøya var vedtatt. Dette fikk full tilslutning hos kommunen høsten 2009. 

Jeg har ren samvittighet og ingen lik i skapet, så Ugland til Budstikka i 2014 og fortalte at hun året før hadde startet nødvendig rivearbeider på eiendommen.

I saken politikerne nå skal ta stilling til, er imidlertid Uglands eiendom på Brønnøya oppført med til sammen 201 kvadratmeter bolig og uthus. Med henvising til vedtak fra 2010, foreslås det at 40 kvadratmeter av boligen og 46 kvadratmeter uthus rives. Det er desidert mest av alle på listen.

Ugland er på reise når Budstikka tar kontakt, men svarer via sms:

– Vedtaket som ble fattet i sin tid, var at ulovligheter ikke skulle føre til tiltak før ny reguleringsplan forelå. Det gjør det ikke, derfor faller initiativet på sin egen urimelighet.

Ugland er i dag bosatt i Oslo. 

Vedtaket som ble fattet i sin tid står på sitt eget faglige og juridiske grunnlag, skriver kommunens byggesaksleder, Malvin Bjorøy, i en sms til Budstikka.

– Det ble utarbeidet forslag til ny plan, men dette arbeidet stoppet opp. Dette betyr at vedtakene som ble fattet må gjennomføres, skriver Bjorøy og viser til at reguleringsplanarbeidet ble avsluttet i et kommunestyremøte i april 2018.

– Med andre ord - det er reguleringsplanen fra 1995 som gjelder nå.

Dette er de 27 sakene politikerne nå skal ta stilling til:

1. Bygg samt uthus.
Må rives: Til sammen 86 kvadratmeter ( av totalt 201)
Vedtak fra 2010.

2. Uthus.
Må rives: 16 kvadratmeter (av 48)
Vedtak fra 2014.

3. Uthus.
Må rives: 11 kvadratmeter (av 59)
Vedtak fra 2014.

4.  Uthus.
Må rives: 30 kvadratmeter (av 30)
Vedtak fra 2014.

5. Uthus.
Må rives: 18 kvadratmeter (av 32)
Vedtak fra 2014.

6. Uthus.
Må rives: 12 kvadratmeter (av 38)
Vedtak fra 2014.

7. Uthus.
Må rives: 17 kvadratmeter (av 53)
Vedtak fra 2014.

8. Uthus.
Må rives: 49 kvadratmeter (av 66) 
Vedtak fra 2014.

9. Uthus.
Må rives: 51 kvadratmeter (av 74)
Vedtak fra 2014.

10. Uthus.
Må rives: 26 kvadratmeter (av 51)
Vedtak fra 2014.

11. Uthus.
Må rives i følge vedtak fra 2014: 10 kvadratmeter (av 25)
Vedtak fra 2014.

12. Uthus.
Må rives: 18 kvadratmeter (av 35)
Vedtak fra 2014.

13. Uthus.
Må rives: 20 kvadratmeter ( av 46)
Vedtak fra 2014.

14. Uthus.
Må rives: 16 kvadratmeter (av 40)
Vedtak fra 2014.

15. Anneks.
Må rives: 25 kvadratmeter (av 50)
Vedtak fra 2014.

16. Uthus.
Må rives: 11 kvadratmeter (av 14)
Vedtak fra 2014.

17. Uthus. 
Må rives: 32 kvadratmeter (av 53)
Vedtak fra 2015.

18. Uthus.
Må rives: 26 kvadratmeter (av 37)
Vedtak fra 2015.

19. Uthus.
Må rives: 12 kvadratmeter (av 45)
Vedtak fra 2016.

20. Uthus.
Må rives: 34 kvadratmeter (av 51)
Vedtak fra 2016.

21. Båt-/uthus.
Må rives: 33 kvadratmeter (av 81)
Vedtak fra 2016.

22. Brygge
Må rives: 60 meter (av 60-70)
Vedtak fra 2016.

23. Uthus/ peis.
Må rives : 9 kvadratmeter (av 31)
Vedtak fra 2017.

24. Uthus.
Må rives: 6 kvadratmeter (av 37)
Vedtak fra 2017.

25. Brygger og uthus/anneks: 
Må rives: 50 meter brygge (av 50) samt  37 kvadratmeter uthus/anneks (av 67)
Vedtak fra 2017.

26. Uthus.
Må rives: 33 kvadratmeter (av 69)
Vedtak fra 2018.

27. Brygge/ molo
Må rives: 100 meter
Vedtak fra 2018.

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.