Skip to main content

Brønnøya-folk vil klage på rivningskrav

Per Hammerstad foran annekset som han har fått krav om å rive hele eller redusere.

Per Hammerstad foran annekset som han har fått krav om å rive hele eller redusere.

Foto: JOAKIM S. ENGER

– Jeg er skuffet og bekymret over at kommunen nå krever at jeg må rive eller redusere størrelsen på annekset på eiendommen, sier Per Hammerstad.

Hammerstad holder til i Vendelveien 29 på Brønnøya og er en av hytteeierne på øya som Asker kommune har vedtatt skal fjerne eller endre på tilbygg.

Det var i formannskapet tirsdag flesteparten av politikerne gikk inn for at brygger, tilbygg og uthus satt opp uten tillatelse på 28 Brønnøya-eiendommer skal rives eller endres på.

– Jeg har ikke gjort størrelsesmessige utbedringer med eiendommen siden jeg kjøpte den i 1999. Eiendommen har vært gjenstand for mange befaringer med forskjellige instanser tilbake til midten av 1990 tallet og eiendom ble godkjent i rettskraftig dom før jeg kjøpte den. Så at kommunen nå kommer med forslag om at jeg skal rive eller bygge tilbake til annen stand er vanskelig å forstå, sier Hammerstad.

– Stor investering

– Jeg er overrasket over at man trumfer igjennom dette, men håper og forventer samtidig at alle vurderinger og videre oppfølging blir gjort på korrekt grunnlag, sier Hammerstad.

Han forteller at det står om et anneks som må reduseres eller rives – og en lekestue som må fjernes.

Annekset på Hammerstads eiendom som kreves revet eller redusert størrelsen på og lekestua som forlanges fjernet.

Annekset på Hammerstads eiendom som kreves revet eller redusert størrelsen på og lekestua som forlanges fjernet.

Foto: Joakim S. Enger

– Når det gjelder annekset er det problematisk fordi det vil kreve en stor økonomisk investering å endre det. Lekestuen er enkel å fjerne, men det betyr at jeg ikke har noe lager lenger til båt- og hageutstyr, sier Hammerstad.

Han har selv vært formann i Brønnøya Vel og mener han kjenner tilstandene på øya godt.

– Det finnes veldig mange lignende bygg på Brønnøya som har blitt godkjent, og jeg hevder at det har skjedd en forskjellsbehandling. Så jeg kommer til å sende inn en klage på dette vedtaket, sier Hammerstad.

– Rivningsvedtaket er feil

– Vedtaket om rivning på min eiendom er feil fordi man definerer den som en hytteeiendom, men etter reguleringsplanen fra 1929 er det en helårsbolig. Sistnevnte har ikke de arealbegrensninger hytter har og er derfor lovlig, sier Ellen Ugland.

Ellen Ugland vil ikke rive mer på eiendommen sin på Brønnøya og vil forfølge saken overfor kommunen.

Ellen Ugland vil ikke rive mer på eiendommen sin på Brønnøya og vil forfølge saken overfor kommunen.

Foto: EVA GROVEN

På hennes eiendom foreslår kommunen at det rives 40 kvadratmeter av boligen og 46 kvadratmeter uthus. 

– Jeg har allerede revet et stort uthus og i tillegg en lekestue, sier Ugland.

Hun er helt klar på at hun ikke er innstilt på å rive noe mer og vil forfølge saken videre.

– Bruk riktige kriterier

Øyvin Berven, leder av Brønnøya grunneierforening, er opptatt av at kommunen bruker riktige kriterier for hva som er ulovlig.

– Bygg før 1995 må behandles etter reglene som gjaldt da – og bygg etter 1995 etter reglene som kom da. Før 1995 var det ingen arealbegrensning på hovedhus og uthus, sier han.

– For øvrig tror jeg ikke at det ender opp med så mange saker til slutt, da flere av byggene er rimelig små. Det er vedstabler med tak over og mindre boder, sier Berven.

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.