Skip to main content

Her kan du lese Føyka-avstemningen minutt for minutt

Asker Skiklubbs medlemmer går til urnene. 

Onsdag kveld gikk Asker Skiklubbs medlemmer til valgurnene. Klubbens fremtid på Føyka skulle avgjøres. Vi fulgte møtet direkte her. 

Budstikka var til stede i Leikvollhallen, og fulgte onsdagens møte direkte. I teksten under kan du lese de viktigste punktene. Innleggene i synkende rekkefølge:

 • 21.40: Asker Skiklubb sier nei til flytting. 211 av 506 stemmer sa ja, og dermed et flertall for å bli på Føyka. Antall stemmeberettigede ble oppjustert under opptellingen. 
 • 21.08: Stemmegivningen er avsluttet. Det skal nå telles. 
 • 20.56: Flere har kommet til gjennom kvelden, og det er nå 493 stemmeberettigede til stede. 328 av disse må være ja, dersom forslaget skal gå gjennom.
 • 20.47: Dermed settes det strek for debatten. Nå blir det avstemning. 19 innlegg totalt, 12 var på nei-siden og 6 på ja-siden. Ett innlegg ba om utsettelse av avgjørelsen. 
 • 20.45: Torbjørn Omland mener det hele kan oppsummeres enkelt: "1000 millioner minimum ligger klart på Føyka til nytte for idrettsungdommen. Vi kan ikke si nei til 1 milliard til nye anlegg til ungdommen. Stem ja", sier klubbveteranen. 
 • 20.42: Så kommer det enda en ja-stemme fra styret. Ingvild Tandberg mener klubben må se på mulighetene de får på Drengsrud, og pengene de sitter igjen med. Hun mener nei-siden problematiserer forholdet med kommunene, og ber folket stemme ja. Påpeker at hun ikke hadde forberedt noe tale.
 • 20.38: ... og der kommer en ja-stemme fra styret, Øivind Gultvedt. Han er sikker på at det vil bli plass til det klubben trenger på Drengsrud. "Vi kan ikke fortsette å lappe sammen Føyka, og det er flaut å vise frem klubbhuset vårt slik det er i dag".  
 • 20.38: Stor overvekt av nei-taler i kveld. 
 • 20.33:  - Ungdommen er tilstede, sier Eva Scheel og peker utover salen. Manglende oppmøte fra ungdommen har vært et tema i forkant, men stadig flere har kommet til utover kvelden. Snakker om usikkerheten knyttet til Drengsrud. Restriksjoner knyttet til naboklager trekkes frem som usikkerhetsmoment. Skiklubben har tid til å vente på en bedre avtale, mener Scheel, og ber forsamlingen stemme nei.  
 • 20.27: Ny taler som ikke introduseres ved navn. Snakker om en usikker økonomisk fremtid i verden, og mener at risikoen ved salg er stor. 
 • 20.22: Jørn Bue Olsen er kritisk til kommunens behandling av saken, og snakker om synsing og "fake news" i prosessen. Mener kommunen ikke vil bruke kompetansen som finnes i det frivillige, og mener kommunen har gjort flere feil i ulike idrettsutbyggingsaker. Ber salen stemme nei. 
 • 20.16: Hanne Borgen Vassnes ber ja-delen i styret tre frem med sine syn, og stusser over at de har forholdt seg tause. Mener at medlemmene bør stemme nei, for å sikre et stort og attraktivt idrettsmiljø i sentrum.
 • 20.13: Espen Ettre nå. Ber forsamlingen si ja til avtalen. Mener Føyka er etterspurt som den nye delen av Asker sentrum, og at presset vil fortsette. Spør hvor klubben da skal ligge, og om Drengsrud vil være tilgjengelig i fremtiden.  
 • 20.07: Formann Bjørn Tangnes tar til talerstolen. En av tre som ønsker å bli på Føyka. Hovedargumentet hans er at mulighetsstudien som foreligger ikke har plass på Drengsrud, og at dersom det får plass vil det ikke være noe igjen til utvikling. Han mener at avkastningen på de 200 millionene klubben vil sitte igjen med på bok ikke tilstrekkelig for å holde driften i gang. Mener et salg av Føyka vil være å forhaste seg. 
 • 20.03: Leslie Tangen prater på vegne av kvinnefotballen i Asker. Han mener avtalen de har fått servert er god, fordi klubben får mye igjen. Mange fotballflater, håndballhall og hoppmuligheter blir trukket frem. Han mener de som burde stemme ikke er til stede, og sikter til barnas muligheter på Drengsrud.  "Blir vi på Føyka sitter vi igjen med en gammel stadion og parkeringsplass", sier Tangen, og ber folk stemme ja med tanke på fremtiden. 
 • 19.59: Kristian Kalanger har ordet. Sier at inntektsmulighetene på Drengsrud ikke er like gode som på Føyka, og at klubben må være sikker på at økonomien holder også i dårlige tider. Kan ikke basere oss på avkastningen, mener Kalanger. Påpeker at klubben er langt mer enn bare fotball. Fotballgruppen er en av få som har vært tydelig på sitt standpunkt, som er ja. Avslutter med å spørre forsamlingen hva miljøaktivisten Greta Thunberg hadde stemt. 
 • 19.57: Frode Lerstein håper på vegne av hans barnebarn at utbyggingen i sentrum stopper opp. Forteller at han parkerte bobilen i Budapest, og fløy hjem ens ærende for å stemme nei i kveld. 
 • 19.49: Svein Granerud snakker til forsamlingen. Snakker om prosessen rundt flyttingen, og påpeker det han mener er flere feil kommunen har gjort i saken de siste årene. Han mener de 42 ekstra målene på Drengsrud ikke vil komme klubben til nytte, da utnyttelsesgraden ikke er bedre enn det de har på Føyka nå. 
 • 19.47: Flere innlegg rettet mot miljø. Mona Sandbech spør om hvorvidt vi om hundre år vil bli bebreidet for ikke å ha bevart den grønne lungen Føyka er i dag. Føyka er uansett mer tilgjengelig, og det ber hun medlemmene bevare. 
 • 19.42: Anne Kathrine Kalager nå. Hun snakker om Føykas unike beliggenhet, og stiller spørsmål ved hvor gode utviklingsmulighetene på Drengsrud egentlig er. Hun legger vekt på kollektivmulighetene knyttet til Føyka, et viktig miljøperspektiv, ifølge Kalager. 
 • 19.38: Unn Orstein tar til talerstolen. Hun mener skiklubben sitter igjen med for lite ved et salg, da driftskostnadene ved Drengsrud vil bli større. Hun mener derfor at et ja i kveld vil være å selge seg for billig. 
 • 19.31: Første innlegg som snakker for ja-siden. Steinar Bustad er tidligere formann i klubben. Han mener et nei i kveld ikke vil gi klubben ro, men stadig mer "kamp for å bli fullverdige på et område som er for lite". Han mener å forbli på Føyka vil gjøre at klubben må bruke ressurser på alt annet en idretten. Han ber forsamlingen stemme ja, fordi det vil gi klubben mulighet til å vokse og utvikle seg videre på Drengsrud.  
 • 19.25: ·Terje Holt ber forsamlingen vurdere andre muligheter enn de som foreligger i kveld. Han er bekymret for hva man sportslig får til på Drengsrud. Mener det ikke er nok plass til anlegg grunnet boligutbygging og urnelunden. Da det er ulike syn og tolkninger av punkter i avtalen, foreslår vedtak at salg gjennomføres etter eventuelt "due diligence", en metode for uavhengig gjennomgang av verdien i forbindelse med oppkjøp.
 • 19.21: Nytt innlegg nå. Vedkommende ikke introdusert ved navn, men fokuserer sin tale på miljøaspektet. Ber om at jordene på Drengsrud benyttes til matproduksjon, og at Føyka skal bestå i sin nåværende form. 
 • 19.14: Georg Scheel er neste ut. Han sier kommunen krever for stor del av kaken, og mener skiklubben skal få betalt 86 prosent av tomten som selges. Han mener at et nei i kveld vil gi mulighet for å utarbeide en bedre avtale for skiklubben - og at det heller ikke er dumt å bli værende med aktivitet på Føyka. 
 • 19.06: Debatten er i gang. Flere tegner seg umiddelbart på talelisten. Nils Flaaten er først ut. Han retter kritikk mot tonen innad i klubben, og mener det er "urimelig at voksne med samme målsetning kan legge opp til en slikt konfliktnivå". Han ber alle ta en pust i bakken, ikke la seg rive med og stemme for noe man vil angre på. Han mener det riktige er å stemme nei til flytting nå, og begrunner dette med at Føyka ikke vil synke i verdi i tiden fremover.
 • 19.04: Tangnes avslutter sitt innlegg med at det viktigste for han er arealspørsmålet, økonomien i avtalen, antall baner og samarbeidet med Asker kommune. 
 • 18.59: Det formelle er på plass, og selve saken skal nå presenteres og diskuteres. Tangnes forteller om et krevende arbeid som er lagt ned i forkant. Styret har ikke gjort vedtak, men er likevel delt i sin mening. Fem i styret ønsker flytting til Drengsrud, men tre ønsker å bli på Føyka. 
 • 18.55: Formann Tangnes går gjennom de formelle punktene, presentasjon av tellekorps og valg av ordstyrere for kvelden. Stein Erik Halck og Tone Rosvold er ordstyrere. 
 • 18.47: Pressen får bli. 432 stemmeberettigede er tilstede.  Minst 285 av disse må stemme ja for at forslaget om flytting til Drengsrud skal gå gjennom. 
 • 18.44: Det skal stemmes hvorvidt pressen får være til stede. Dette skjer nå. 
 • 18.41: Formann i Asker Skiklubb, Bjørn Tangnes, åpner møtet ved å be om ett minutt stillhet, til minne om avdøde Halvard Hanevold. Hanevold var æresmedlem i klubben. 
 • 18.38: Møtet skulle startet 18.30, men folk står stadig i kø for registrering. Budstikka har snakket med flere sentrale medlemmer, som uttrykker reel spenning i kveldens valg. Ingen er sikre på kveldens resultat. 
 • 18.26: Noen hundre medlemmer har møtt opp, og stadig strømmer folk inn dørene i Leikvollhallen. Årsmøtet skal i forkant stemme over hvorvidt pressen skal få være til stede i salen under møtet. 
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.