Skip to main content

Må vente i minst syv år til på nye brannstasjoner

På Bekkestua brannstasjon er et av påleggene fra Arbeidstilsynet å «innføre tiltak som hindrer eller reduserer kjemisk forurensing». Årsaken er blant annet at ventilasjonsanlegget trekker med seg luft fra verkstedene inn i kontoravdelingen, forklarer konstituert brannsjef Sverre Junker.

På Bekkestua brannstasjon er et av påleggene fra Arbeidstilsynet å «innføre tiltak som hindrer eller reduserer kjemisk forurensing». Årsaken er blant annet at ventilasjonsanlegget trekker med seg luft fra verkstedene inn i kontoravdelingen, forklarer konstituert brannsjef Sverre Junker.

Foto: KNUT BJERKE

Brannsjef Sverre Junker har bedt kommunen sørge for en solid oppgradering av Bærums tre brannstasjoner, dersom det ikke snart bygges nye.

– Det blir som en gammel bil, det er grenser for hvor lenge det er lønnsomt og forsvarlig å holde den i drift. Man kommer til et punkt hvor det er ulønnsomt å gjøre omfattende utbedringer, sier Junker. 

– Jeg mener utbedringsbehovene på brannstasjonene i Bærum er så omfattende at man bør fremskynde byggingen av nye, fremfor å gjennomføre omfattende utbedringer av byggene fra henholdsvis 1951, 1962 og 1970, legger han til.

Forrige uke ga Junker konstituert eiendomssjef i Bærum kommune, Bjørn Harald Gjestvang, en innføring i alvoret med tilstanden til Bekkestua, Gjettum og Fornebu brannstasjoner.

Tidligere denne uken møttes de igjen.

Bakgrunnen for møtene og en befaring var rapporter fra Arbeidstilsynet og Multiconsult i 2017, hvor det står sort på hvitt at en del forhold må utbedres – blant annet:

  • tekniske anlegg
  • VVS-anlegg 
  • utforming og innredning av arbeidslokaler

– Vi har sett på ulike behov og ønsker om utbedringer. Det er gamle bygg, så vi vet det er installasjoner og innredning som har et forbedringspotensial, sier Bjørn Harald Gjestvang.

Dette sikringsskapet, som fortsatt er i bruk på Bekkestua brannstasjon, er fra byggeåret 1962.

Dette sikringsskapet, som fortsatt er i bruk på Bekkestua brannstasjon, er fra byggeåret 1962.

Foto: KNUT BJERKE

Ikke flere utsettelser

På de fire årene som er gått siden rapportene forelå, er svært lite utført eller utbedret. Sverre Junker ba om møte med kommunen for å få en forsikring om at det ikke vedtas stadige utsettelser for bygging av nye brannstasjoner, uten å ta i betraktning hvilke konsekvenser dette medfører. 

Vi har allerede ventet lenge, og mener det er godt dokumentert at de fysiske arbeidsforholdene ikke er tilfredsstillende. Dersom det ikke bygges nye brannstasjoner i løpet av få år, må kommunen snarest sørge for nødvendig oppgradering og rehabilitering av dagens bygningsmasse, sier Junker.

Under bakken bærer avløpsrørene tydelig preg av over 60 års bruk.

Under bakken bærer avløpsrørene tydelig preg av over 60 års bruk.

Foto: KNUT BJERKE

Eiendomsdirektør Gjestvang sier brannvesenet og Bærum kommune er enige om å tenke praktisk og fornuftig rundt dette, fordi byggene bare skal brukes i noen få år til.

– Vi skal selvfølgelig forholde oss til pålegg fra Arbeidstilsynet, men ser også på andre behov, sier han.

Ventet i flere år

I en e-post Junker sendte Gjestvang i slutten av oktober står det blant annet: 

«Bekkestua brannstasjon er i en kategori som må betegnes som eiendom med behov for omfattende vedlikeholdstiltak. Det er behov for vesentlig oppgradering på en rekke områder dersom bygningen skal benyttes som brannstasjon i ytterligere 8–12 år. Det samme gjelder Gjettum brannstasjon og Fornebu brannstasjon».

– Nye brannstasjoner i Bærum er kommunisert å være ferdig i tidsperioden 2028-2032, men det foreligger ikke noen endelig beslutning på at dette blir realitet, utdyper Junker.

Han og kollegene i brannvesenet har allerede ventet flere år på overtid ut ifra hva kommunen først lovte om nye brannstasjoner. 

Fornebu brannstasjon ble tatt i bruk midlertidig av daværende Asker og Bærum brannvesen i 2013, fordi ny brannstasjon på Fornebu skulle stå ferdig i 2017. Siden har det kommet flere utsettelser – også for brannstasjonene som skal erstatte dagens Bekkestua og Gjettum.

Ønsker samlokalisering

Kommunen har skaffet tomter til henholdsvis ny brannstasjon på Fornebu og ved Griniveien på Øverland som erstatning for Bekkestua brannstasjon.

Brannvesenet har også tydelig kommunisert ønske om ny brannstasjon på Rud, som erstatning for Gjettum brannstasjon. Dette mener de vil være en vesentlig bedre beredskaps- og tjenestemessig plassering.

I sin budsjett- og økonomiplan for 2022–2025 skriver Bærum kommune at «det pågår en konseptutredning for å konkretisere omfanget av investeringsbehovet på lokasjonene Fornebu, Rud og Grini». 

Konstituert eiendomsdirektør Bjørn Harald Gjestvang i Bærum kommune.
Konstituert eiendomsdirektør Bjørn Harald Gjestvang i Bærum kommune.
Foto: BÆRUM KOMMUNE

Utover at ny hovedbrannstasjon på Rud planlegges ferdigstilt i 2028, nevner ikke kommunen årstall for hverken Fornebu eller Grini.

Gjestvang sier nye brannstasjoner i perioden 2028–2032 er «det som ligger inne i de langsiktige prosjektene per i dag». 

– Vi er enige om at det er behov for å bygge nytt. Dette handler om beredskap og at vi holder på med en betydelig fortetting flere steder i kommunen, utdyper han.

– Bygging av nye brannstasjoner må avklares tidlig i planperioden, samtidig med at nødvendige utbedringer må gjennomføres på alle brannstasjoner – også Asker og Røyken, sier Junker.

Ny brannstasjon på Tofte i Asker er planlagt ferdigstilt mot slutten av 2022.

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.