Skip to main content

Brøt regelverk med millionoppdrag

Styreleder Per Anders Owren i Asker og Bærum brann og redning sier han ikke var kjent med regelbruddet før nylig, da BDOs revisjon avdekket at et advokatfirma fikk oppdraget med å granske en varslingssak i brannvesenet uten anbudskonkurranse.

Styreleder Per Anders Owren i Asker og Bærum brann og redning sier han ikke var kjent med regelbruddet før nylig, da BDOs revisjon avdekket at et advokatfirma fikk oppdraget med å granske en varslingssak i brannvesenet uten anbudskonkurranse.

Foto: Jørgen Dahl Kristensen

Brannvesenet erkjenner regelbrudd i forbindelse med advokathjelp i varslingssak. Ifølge en undersøkelse har hver fjerde ansatt liten tillit til varslingsordningen.

Styreleder Per Anders Owren i Asker og Bærum brann og redning (ABBR) har gjentatte ganger presisert hvor viktig det har vært å tråkke riktig i varslingssaken mot en tillitsvalgt. 

I et høringsutkast til en rapport fra BDO om etikk og antikorrupsjon, som Budstikka har fått tilgang til, innrømmer imidlertid brannvesenet nå at de brøt gjeldende regelverk for anskaffelser da granskningsoppdraget ble gitt til Advokatfirmaet Hjort.

«Det ble ikke gjennomført en anbudskonkurranse» og «oppdraget ble tildelt advokatfirmaet uten noe formell saksbehandling i forkant», skriver blant annet BDO i sin revisjon.

Varselet ble levert 15. februar, og fakturaer fra Advokatfirmaet Hjort til brannvesenet viser at første bistandsoppdrag er datert to dager senere. 

Fra februar til september fakturerte advokatene brannvesenet for nær 2 millioner kroner.

Tidspress

– Tidligere har du sagt om varslingssaken at dere «skal opptre korrekt» og «håndtere saken etter spillereglene». Hva sier du nå?

– Vi fulgte spillereglene for håndtering av varsling. I dette tilfellet måtte vi gå eksternt fordi ledelse og styre var involvert. Så ser jeg at vi ikke har fulgt reglene på den ene anskaffelsen, og det må vi bare ta til etterretning, svarer Owren.

– Når visste du at dere begikk regelbrudd?

– Jeg ble kjent med det i forbindelse med BDO-revisjonen.

– Hvem har ansvaret for regelbruddet?

– Jeg har, som styreleder, totalansvaret.

– Det gikk to dager fra varselet ble levert til advokatfirmaet startet granskning. Hvorfor hastet det sånn å komme i gang?

– Det var et tidspress for å ta vare på alle berørte i varslingssaken, slik at dette ikke ble hengende over oss.

Vurderer ikke eget verv

I forrige uke ble varslings- og personalsaken avsluttet uten konsekvenser for de involverte partene, ifølge en e-post sendt til alle ansatte i brannvesenet. 

På grunn av den interne uroen sa Anne Hjort opp som brannsjef tidligere i år.

– Hva mener du styret må gjøre nå?

– Jeg vil be administrasjonen forberede sak for neste styremøte med oppfølging av foreslåtte tiltak både i Deloitte-rapporten og BDO-rapporten, svarer Owren.

– Kan dagens styre og ledelse fortsette?

– Det må andre enn meg vurdere. Jeg har i håndtering av varslingssaken hatt god dialog med, og fått gode råd fra, våre eiere. Jeg har full tillit til konstituert brannsjef Sverre Junker, og ser frem til at Anders Løberg tiltrer som ny brannsjef 1. februar 2022.

– Hvorfor skal innbyggerne og ansatte ha tillit til brannvesenets styre og ledelse?

– Uroen i organisasjonen og negative oppslag i media i forbindelse med varslingssaken har svekket omdømmet og medført energilekkasje i organisasjonen. De aller fleste av de 170 ansatte har ikke vært involvert i uroen, og blitt frustrert av den negative omdømmebelastningen. De kjenner seg ikke igjen når media skriver at vi har et dårlig arbeidsmiljø. Alle ansatte, også de som har uttrykt misnøye, har hele perioden fortsatt å levere gode tjenester og beredskapen har fungert forskriftsmessig. Jeg opplever nå at alle parter nå ser fremover og vil samarbeide for å levere gode tjenester for våre innbyggere.

Sluttet å varsle

I en spørreundersøkelse fra BDO svarer også 45 av de 170 ansatte i ABBR at de ikke har tillit til varslingsordningen, og flere oppgir at de ikke er trygge på at varslere blir godt ivaretatt. 

«Varslingssaker blir ulikt behandlet», «Det er avhengig av hva slags forhold det varsles om og hvem det eventuelt kan «gå ut over»» og «Jeg har sluttet å varsle da jeg ser at det ikke blir tatt alvorlig», er blant de utdypende svarene som er gitt i kritikken av hvordan varsler håndteres og varslere blir fulgt opp.

Flere henviser også til varslingssaken, og en ansatt skriver «Hvordan skal man etter noe sånt tørre å si ifra om ting?».

– Hva tror du er årsak til at hver fjerde ansatt ikke har tillit til varslingsordningen, og flere oppgir at de ikke er trygge på at varslere blir godt ivaretatt?

– Det skyldes nok noe uroen i organisasjonen, men dette vil vi se nærmere på og forbedre, svarer Owren.

Positiv til rapport

Mens granskningen fra Advokatfirmaet Hjort ikke mente det var grunn til justeringer i de etiske retningslinjene i ABBR, påpeker høringsutkastet fra BDO mangler. 

I ett av de åtte forslagene til forbedringer fra BDO-revisjonen, står det at brannvesenet bør «vurdere å utvide de etiske retningslinjene til å inneholde eksplisitte retningslinjer til å unngå kjøp av varer og tjenester fra ansatte, tidligere ansatte under karantene, venner eller slektninger».

– Vi skal skrive en kommentar fra administrasjonen, men jeg har ikke detaljer om hva vi kommer til å kommentere på. Generelt synes jeg det er positivt med revisjonsrapporter, da blir man sett i kortene. Det er alltid ting vi kan bli bedre på. Og så påpekes det et brudd på rutiner, det får vi ta lærdom av og unngå neste gang, sier Owren.

– Listen med tiltak er fine retningslinjer for oss til hva som må følges opp i det videre arbeidet, legger han til.

Den endelige rapporten fra BDO er ventet å være klar i slutten av januar.

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.