Avlastningshjemmet er et tilbud om avlastning for barn og unge med utviklingshemming. I fjor høst gjennomførte Fylkesmannen tilsyn på institusjonen, med møter, intervjuer, befaring og gjennomgang av dokumenter. Tilsynet viser at institusjonen bryter lov om kommunale helsetjenester både når det gjelder dokumentasjon, internkontroll og bruk av tvang. Fylkesmannen mener også at det er en svikt i Asker kommunes styringssystem.

LES OGSÅ: – Vi har fokus på det friske i barnet

Avvikene bygger på en rekke funn under tilsynet. Blant annet er det avdekket uklare ansvarslinjer, mangelfull informasjon om brukere, rotete mappesystem og manglende kunnskaper om bruk av tvang blant de ansatte. Det er brukt tvang og makt overfor flere personer med psykisk utviklingshemming uten at kravene til saksbehandling i helse- og omsorgstjenesteloven er fulgt. Fylkesmannen mener dette er en følge av manglende kunnskap om regelverket.

– Mye å rydde opp i

– Dette tar vi alvorlig, sier kommuneoverlege Meera Grepp. Sammen med virksomhetsleder Gyda Steinsdottir møter hun Budstikka for å svare på kritikken fra Fylkesmannen.

LES OGSÅ: Blogginnlegget til Leif rører tusenvis av lesere

– Det er viktig å understreke at de grunnleggende behovene er ivaretatt, og det er ingen som har vært skadelidende. Men vi har mye å rydde opp i, og som vi er i ferd med å gjøre. Det er mitt ansvar at de ansatte har nok kunnskap om tvang og makt, og det må vi gjøre noe med, sier Grepp.

– Vi har fått bedre systemer for dokumentasjon, legger Steinsdottir til.

– Har ikke noen vært skadelidende når det står i Fylkesmannens rapport at det har vært ulovlig bruk av tvang?

– Vi har tvangsvedtak på to områder. Det ene er for å ivareta de grunnleggende behovene som mat og stell, det andre er for å avverge farlige situasjoner. Dette styrer lovverket. Det er ikke noe mål å unngå tvang for enhver pris, men det er et mål å bruke det som et nødvendig verktøy. Når Fylkesmannen finner ulovlig bruk av tvang, kan det være at vi ikke har det formelle i orden. Det har vært brukt babycall og sprinkelseng uten at vi har søkt om tvangsvedtak. sier Grepp.

LES OGSÅ: Slitne foreldre takker avlastningshjem for hjelpen

– Har ikke foreldre som sender barna sine hit på avlastning noen grunn til uro som følge av funnene i tilsynet?

– Nei. Vi har et godt samarbeid med foreldrene og skal ha et felles informasjonsmøte om ikke lenge. Ingen har uttrykt bekymring for å sende barna sine hit, sier Meera Grepp og Gyda Steinsdottir.