Nye vei-problemer ved Bondistranda

RØYKENVEIEN: Statens vegvesen sier nei til økt bruk av utkjørsel ved dyrebutikken (tidligere sykkelbutikk), og er dessuten skeptisk til å etablere en ny rundkjøring ved venstre bildekant. Dermed ligger det an til at trafikken må gjennom rundkjøringen i krysset Røykenveien-Skytterveien. Den betjener bl.a. boligene på Bondistranda.

RØYKENVEIEN: Statens vegvesen sier nei til økt bruk av utkjørsel ved dyrebutikken (tidligere sykkelbutikk), og er dessuten skeptisk til å etablere en ny rundkjøring ved venstre bildekant. Dermed ligger det an til at trafikken må gjennom rundkjøringen i krysset Røykenveien-Skytterveien. Den betjener bl.a. boligene på Bondistranda. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Utbygger vil bygge boliger på tidligere gartneritomt. Statens vegvesen deler ikke begeistringen for kryss-forslag.

DEL
  • Se kart nederst.

Rett sør for blokkene på Bondistranda, mellom Askerelva og Bondivann, ligger tomten som Asker staudegartneri i årevis holdt til på. Gartneriet ble nedlagt i 2010, og tomten har siden ligget brakk.

Selskapet Damveien Bolig, med brødrene Pål og Fridtjof Tonga og deres søster, ønsker å bygge boliger på tomten, men sliter med å få etablert en adkomst. Statens vegvesen vil i utgangspunktet ikke ha flere direkte utkjørsler til Røykenveien, som er tett trafikkert. Av den grunn blir det neppe aktuelt å bruke utkjørselen ved dyrebutikken, der det tidligere var sykkelbutikk.

Skeptisk til mer trafikk

Vegvesenet mener den beste løsningen er å bruke rundkjøringen i krysset Røykenveien–Skytterveien.

– Vi har hele tiden ment at det aktuelle området øst for Bondivann skal betjenes av denne rundkjøringen, som er forholdsvis ny, sier Mads Jørgen Lindahl i Statens vegvesen.

Haken ved denne løsningen, for utbygger, er at det vil måtte bygges en helt ny bro over Askerelva, høyst trolig bekostet av utbygger selv. Og ifølge Arne Haugen i Archus Arkitekter, som jobber for Damveien Bolig, vil ikke grunneier belaste boligområdet nord for Askerelva med biltrafikk til og fra nye boliger i Damveien.

Beboerne på og ved Bondistranda har i langt tid kjempet for å unngå mer trafikk inn i blindveien i boligområdet, en sak de fortsatt krangler med ABBL om.

Archus Arkitekter ønsker derfor å bygge en ny rundkjøring ca. 300 meter sør for den nåværende i krysset Røykenveien–Skytterveien.

Boligplanene for Bondi-området i Asker

Området, som tidligere var dominert av jordbruk og gartnerier, er nå attraktivt for boligutbyggere pga. den korte avstanden til sentrum.

ABBL har bygget blokker på Bondi-stranda. De siste flyttet inn i 2015.

Obos bygger nå boliger rett vest for hovedhuset på Søndre Bondi gård.

ABBL ønsker å bygge på tomten rett sør for Søndre Bondi gård (kalt Kunstnerlia). Planene har foreløpig ikke gått gjennom hos kommunen pga. problemer med adkomst. Beboerne på Bondistranda nekter adkomst gjennom «sitt» boligområde.

Damveien Bolig sonderer nå terrenget for å bygge ca. 50 boliger på tomten der Asker staudegartneri tidligere var. Tomten ligger rett sør for Bondistranda og rett nord for Korpåsen.

– Vi har i et møte med Asker kommune i februar i år fremlagt skisser til en løsning med egen rundkjøring i Røykenveien, skriver Haugen i en e-post.

LES MER:

Her bygges 66 leiligheter på eldgammel gård 

Kommunestyret sa ja til omstridte blokker i Blakstadmarka 

Mener Røykenveien vil lide

Heller ikke denne løsningen er Statens vegvesen begeistret for:

– Dette er vi svært skeptiske til. Enda en rundkjøring vil punktere Røykenveien, på den måten at fremkommeligheten vil bli redusert, sier Mads Jørgen Lindahl.

Sissel Haug i Asker kommune opplyser at det ikke er søkt om rundkjøring foreløpig og sier at kommunen har mottatt to «grovskisser» ment som diskusjonsgrunnlag. Ifølge Haug er det i gjeldende kommuneplan anslått at det kan komme ca. 50 boliger i form av konsentrert småhusbebyggelse og boligblokker på aktuell tomt. I tillegg er det avsatt areal for barnehage og parkering.

Artikkeltags