– Endelig. Det føles kult å få maskinen min, jeg skal bruke den til å filme mamma og vennene mine. Og regne matte, sier Isak Watterud-Gimse (7) og trykker en splitter ny Chromebook til brystet.

Starten i 3. klasse på Bondi skole i Asker går blant annet ut på å få datamaskin og opplæring i å bruke den. Fra før har alle Asker-elever på ungdomsskolen og mellomtrinnet fått maskiner. Nå er det de yngstes tur.

Samtidig deler de ti skolene som sto igjen i Bærum kommunes nettbrettsatsing ut iPad til sine elever og lærere

Dermed har alle de 24.400 elevene i de offentlige grunnskolene i Asker og Bærum nå tilgang til egen datamaskin, som skal være et av de viktigste verktøyene for læring både på skolen og hjemme.

Datamaskiner til alle elever

Alle 16.254 elever i grunnskolen i Bærum har nå hver sin iPad.

Politikerne i Bærum vedtok i juni 2017 å lease nettbrett til alle, etter et forsøksprosjekt ved fem skoler fra 2015. Digitaliseringen er innført i flere runder og fulgt av forskere underveis.

Dette er de ti siste skolene: Anna Krefting, Haug, Haslum, Hosletoppen, Levre, Lommedalen, Lysaker, Glassverket, Sandviksbukta, Skarva.

Alle 8.147 elever i grunnskolen i Asker har nå hver sin Chromebook.

Politikerne i Asker vedtok høsten 2016 at alle elever i løpet av to år skulle få egen datamaskin.

Siste runde, med utdeling av maskiner til 3.250 elever på de fire yngste trinnene, skjer i disse dager.

 

– Overraskende bra

Et paradigmeskifte. Slik oppsummerer Kai Erik Lund, direktør for oppvekst og utdanning i Asker, den digitale storsatsingen, som politikerne vedtok høsten 2016.

– Nå som vi er i mål med den tekniske biten, betyr det at vi får realisert satsingen. Nå kan vi konsentrere oss om bruken av maskinene, sier skolesjefen.

Han synes satsingen, med en prislapp på rundt 10 millioner i året, har gått nærmest overraskende bra. Han har underveis rapportert at maskiner og nettverk har fungert knirkefritt.

– Teknologien fungerer godt, den er så tilgjengelig og brukervennlig at de digitale mulighetene blir tatt i bruk på en helt annen måte enn før, sier Lund, som mener en god plan for innføring og infrastruktur, kompetanseutvikling og oppfølging har vært avgjørende.

 

Følgeforskning på prosjektet skal legges frem i høst.

LES OGSÅ: Asker-skolen vraker nettbrett

– En helt ny virkelighet

– Det blir en helt ny virkelighet for oss, sier Bondi-rektor Henrik Fridorf, som nå deler ut 267 Chromebooks til lærere og elever ved skolens fire yngste trinn. Han lar riktignok de ferske førsteklassingene bli litt mer husvarme før de får fyre opp utstyret.

 

Før hadde elevene kun tilgang til skolens lånepc-er, som måtte bookes i god tid før bruk.

– Skolen har plikt til å gjøre elevene til digitale borgere, nå får vi en reell mulighet til å gjennomføre det, sier Fridorf.

– Er dere i mål?

– Nei, på ingen måte. Selv om vi har maskinene, er utfordringen å fylle den nye, digitale hverdagen med læring. Men lærerne er godt forberedt og elevene svært ivrige etter å komme i gang.

LES OGSÅ:  Elever i ungdomsskolen mener mobilen forstyrrer