I år har den opphetede debatten om bompenger, og folks misnøye med at bompengene går til alt annet enn finansiering av konkrete veiprosjekter, medført at såkalte "bompengepartier" stiller lister flere steder. Dessverre ikke i Bærum, men ved fylkestingsvalget i Viken kan man markere sin motstand mot bompenger.

Selv om slike partier som regel blir "døgnfluer" og ikke levedyktige på sikt, er det likevel bedre å stemme mot bompenger i Viken enn å la være å stemme. Det nye Viken fylke er neppe særlig populært blant folk flest og mange ønsker nok at det skal bli avviklet med et annet stortingsflertall i 2021, men hvem skal man da stole på?

Sp er blant de sterkeste motstandere og Ap er vel også nølende, men for mange er disse partiene ikke noe reelt alternativ, og Frp har heller ikke vist seg handlekraftig i bompengesaken og det er vanskelig å få tak i hva de står for i fylkessammenheng.

Les mer på budstikka.no/debatt

I Bærum er Høyre populære, iflg. siste meningsmåling, men har ikke noen klar motstand mot bompenger og det har vel ikke de andre partiene heller; selv Frp virker tafatte i Bærum, og de støttet heller ikke H og Ap i utbyggingssaken på Fossum eller bruken av Smiejordet til idrettsformål.

Meningsmåling: Råsterkt for Høyre i Bærum

Om man stemmer H eller Ap i Bærum spiller vel i realiteten liten rolle for den politikken som føres, selv om det ville være uheldig om H fikk rent flertall. Det viktigste er likevel ikke å stemme på de småpartiene som er negativ til det meste av utbygging i Bærum og som vil legge mest mulig restriksjoner på folks bilbruk.

Bilbruken i Bærum er etter mitt syn ikke noe problem, og om folk ønsker å gå, sykle eller reise kollektivt, er det noe politikerne ikke bør å tvinge folk til ved alle mulige restriksjoner.

I en annen sammenheng ble det reklamert slik: "Se vårt utvalg og valget bli lett". Ironisk nok var imidlertid utvalget svært begrenset! I Bærum og Viken er det heller ikke mye å velge mellom, men det er tross alt bedre å stemme enn å la være.