Det blir ingen rushtidsbom langs Fekjan i Asker. Neppe gjennomkjøring forbudt heller.

De planene om rushtidsbom som lenge har vært ønsket, både av Ruter og Viken, er lagt til side. Nye analyser viser at en slik bom bare vil forplante seg sørover og gi enda mer kø på Slemmestadveien. Derfor har Viken fylkeskommune begynt å se på andre alternativer.

Hensikten med en slik bom skulle være å sikre bussene bedre fremkommelighet og redusere gjennomgangstrafikken på denne lokalveien. Mange bilister svinger av E18 i morgenrushet på Holmen og kjører denne parallellveien videre mot Slependen og Billingstad.

Tilsvarende står gjerne bilister og stamper motsatt vei på ettermiddagen.

Så hva kommer til å skje? Litt, men ikke mye. I hvert fall ikke med det første.

Legg til dårlig tilrettelegging for syklister, skumle utkjørsler, mange fotgjengere – deriblant skoleelever – og du har en trafikal miks som er ulykkesutsatt og langt fra optimal. Men rushtidsbom synes ikke lenger å være løsningen. Det er en viktig avklaring.

Så hva kommer til å skje? Litt, men ikke mye. I hvert fall ikke med det første.

Tirsdag ble det presentert flere tiltak for formannskapet i Asker. Noen mindre tiltak som gangfelt ved Landøyveien, ny holdeplass for Landøya skole og endrede avkjøringsmuligheter synes realistiske. De større tiltakene som kan redusere trafikkmengden, sitter mye lenger inne.

Du kunne nesten høre gnissingen i politikerstolene, da de kommenterte forslaget om gjennomkjøring forbudt langs Fekjan i rushtiden. Så mye vred de seg. Her var det ikke mye entusiasme å spore hos flertallet.

Selv ordfører Lene Conradi hørtes mer ut som en nærmiljøpolitiker enn en ordfører, der hun argumenterte mot flere av tiltakene i hennes eget nærområde.

Gadd vite hva fylkesråd for samferdsel, Olav Skinnes (Sp), tenkte, mens han satt i salen. Han er normalt vant med at Asker krever handling på samferdselsfronten. Denne gangen var det mer brems han ble møtt med.

Kravet fra ordfører Conradi var flere og grundige analyser før disse forslagene i det hele tatt kan komme til en politisk behandling. Altså kommer tiden til å gå, og det vil ikke komme noen radikale endringer i trafikkbildet langs Fekjan på lenge.

Kanskje må en ny E18 til før denne gordiske samferdselsknuten lar seg løse – og da snakker vi tiår frem i tid.

Om Dag Otter Johansen

Dag Otter Johansen er politisk redaktør i Budstikka. Han er bosatt på Drengsrud i Asker og har vært ansatt i Budstikka siden 1996.

Politisk redaktør har ansvaret for meningsinnholdet i Budstikka, både mediehusets egenproduserte lederartikler og kommentarer, samt eksterne bidrag.

Du kan lese flere kommentarer her.