Skip to main content

Boligmarkedet: Ord og uttrykk du bør kjenne til

Her har vi samlet en ordliste med det viktigste du trenger å vite i forbindelse med kjøp eller salg av bolig.

Akseptfrist: Den tiden en budgiver setter at sitt bud skal være bindende.

Aksjeleilighet: Du kjøper en aksje i boligaksjeselskapet, med rett til å leie leiligheten. Andelen av fellesgjelden pluss kjøpesummen utgjør leilighetens verdi.

Andel formue: Viser hva du har i formue i forbindelse med din andel av boligselskap og/eller boligsameie. Formuen gjelder selskapets eller sameiets samlede formue som skal fordeles mellom andelshaverne. Boligen inngår ikke i denne formuen.

Andelsleilighet: Leilighet som er en del av et borettslag eller andelslag. Du kjøper borett til leiligheten, betaler innskudd / husleie, og har begrenset ansvar for fellesarealer. Andelen av fellesgjelden pluss kjøpesummen utgjør leilighetens verdi.

Boligareal (BOA): Bruksareal for boligens hoveddel. Måles i kvadratmeter der det er minst 1,9 meters takhøyde og bredden overstiger 60 cm. Inkluderer trappeåpninger.

Boligsalgsrapport: Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig. Rapporten gir en grundig gjennomgang med informasjon om tilstanden til boligen.Takstmannen følger en detaljert sjekkliste, og vurderer behovet for reparasjoner, fornyelse og vedlikehold når boligens verdi beregnes.

Bruksareal (BRA): Hele boligens indre areal, inklusiv vegger smalere enn 50 cm.

Bruttoareal (BTA): Hele boligens ytre areal, med hoveddel og tilleggsdel, ikke balkong og veranda.

Budfrist: En frist som settes av selger eller megler, og angir siste frist for å legge inn et bud. I dette ligger det også at det ikke aksepteres noen bud før fristen er ute.

Dokumentavgift: Avgift til staten når eiendomsretten til fast eiendom blir tinglyst. Den er for tiden 2,5 prosent.

Fellesgjeld: Sameiets, borettslagets eller boligaksjeselskapets gjeld. Den enkeltes andel av fellesgjelden benevnes «andel fellesgjeld». Renter og avdrag av fellesgjeld betjenes gjennom månedlige fellesutgifter.

Ligningsverdi: Ligningsverdien fastsettes når bygget er nyoppført, og settes som oftest til 30 prosent av eiendommens kostpris. Ligningsverdien er grunnlag for beregning av formuesskatt.

Lånetakst/låneverdi: Brukes av lånegiver (bank eller andre) som er en nøktern verdi for lån og pant. Ligger gjerne 10 - 20 prosent lavere enn verditakst. Fastsettes av takstmann.

Primærrom (P-rom): Bruksarealet av boligens primærdel, som betyr rom som stue, kjøkken, bad og andre rom man naturlig oppholder seg i.

Prisantydning: Den prisen selgeren og megleren forventer å få ved salg av bolig. Prisantydning kan være lavere eller høyere enn verditakst.

Selveierbolig: Betegnelse på eneboliger, leiligheter, rekkehus, hytter, og gårdsbruk der enheten/andelen/seksjonen eies og kan omsettes fritt.

Selveierleilighet: Andel eller seksjon i et boligsameie der du har enerett til boligen, som kan selges og kjøpes fritt.

Tomteverdi: Råtomtens markedsverdi, inklusive kostnader for opparbeidelse av teknisk anlegg samt tilknytningsavgifter for vann, avløp og strøm. Ved fastsettelse av tomteverdi tas det ikke hensyn til eventuelle festeforhold, men takstmannen må gjøre rede for festeforhold i taksten.

Verditakst: Fastsettes av takstmann. Den prisen selger normalt kan forvente i markedet på takseringstidspunktet. Benyttes som oftest som grunnlag for lånetakst. Basert på visuell befaring uten inngrep i byggverket, eventuelt supplert med enkle målinger.

Kilder: Norges Takseringsforbund, Skatteetaten, boligabc.no, klikk.no, Store Norske Leksikon, DNB Eiendom, boligmani.no

Les flere artikler