Det siste bygningsrådet i gamle Asker for perioden 2015–2019 behandlet i underkant av 500 bygningsrelaterte saker. Flere av disse vil prege Asker i mange tiår fremover.

Som eksempler kan nevnes prosjektene på Høn Landås, Vestre Billingstad og Wesselkvartalet i Asker sentrum. I 2021 ble det ferdigstilt 638 nye boliger eller 5,9 nye boliger per 1.000 innbyggere som er over landsgjennomsnittet.

I Wesselkvartalet la bygningsrådet spesiell vekt på arkitektur og bindende illustrasjoner.

Direktøren i Oslo Arkitekturtriennale Christian Pagh er intervjuet i en artikkel på budstikka.no 24. oktober med overskriften « - Norske boliger i kvalitetskrise».

Pagh uttaler at Norge kanskje har det mest kapitaliserte boligmarkedet i Europa hvor effektivitet og mengde er drivende i byutviklingen. Som motsetning nevnes København, som har beholdt mer av makten og kompetansen i kommunen, ifølge Pagh.

Det var derfor gledelig å lese i artikkelen at nettopp Wesselkvartalet i Asker fikk positiv omtale som ett av fire oppgitte norske boligprosjekter som her skiller seg positivt ut med bølgende fasade i sterk kontrast til nærliggende bebyggelse.

Les også

Ville bygge for de unge – men her er nesten alle innbyggerne eldre

Et annet prosjekt bygningsrådet behandlet var i Dragonveien på Billingstad. Ikke unaturlig var naboer noe bekymret over prosjektets innledende omfang og de trafikkmessige konsekvenser. Her var bygningsrådet opptatt av å finne balansen mellom størrelse og hensyn til lokalmiljø.

Siden vi nå er inne i et valgkampår, var jeg nylig ganske tilfeldig på dørbank i denne veien. Hva vi erfarte, var superentusiastiske barnefamilier som kun hadde positive ting om det å flytte til og bo i Asker. Like gledelig var de nå positive tilbakemeldingene fra naboer.

26. oktober har Lene Conradi og Cecilie Lindgren et innlegg med overskriften «Det skal være rom for alle i Asker». Klima- og miljøhensyn har vært og skal fortsatt være en integrert del av boligpolitikken basert på en balansert boligutvikling som bidrar til klimamessig, sosial og økonomisk bærekraft.

Det blir nok mange spennende dørbank-opplevelser i årene fremover.

Som lokalpolitikere skal vi bidra til å kutte miljøutslipp som påvirker folkehelsen og naturmangfoldet, uten å stanse utviklingen, gjennom å ta i bruk klimasmarte løsninger.

I offentlige byggeprosjekter skal det stilles krav til bruk av klimavennlige byggematerialer, og vi skal være blant de beste kommunene på energieffektivisering i egne bygg og byggeprosjekter. Kommunale innkjøp skal vris i grønnere retning ved større bruk av lokale leverandører.

Vi ser også at det blir viktig å legge bedre til rette for utvikling av både nye boformer, men også mer miljøvennlige alternativer som eksempelvis mikrohus. Det blir nok mange spennende dørbank-opplevelser i årene fremover.