JM holder på å rive næringsbygget i Kirkeveien 28–30 for å gi plass til fire nye boligblokker med til sammen 66 leiligheter.

Reguleringsplanen er vedtatt, men politikerne har ikke villet gi igangsettingstillatelse til hele prosjektet fordi man er usikker på om det er skolekapasitet nok i området. Det innebærer at JM må vente med den ene blokken, bygg D. Der er det 19 leiligheter.

Ny vurdering

– Det er ikke aktuelt å bygge i to faser, og vi mener det er skolekapasitet nok. Vi begynner ikke før vi har igangsettingstillatelse til hele prosjektet, sier prosjektleder hos JM, Peter Linnerud.

Saken var oppe til ny vurdering i formannskapet forrige uke, men flertallet var ikke villige til å ombestemme seg.

LES OGSÅ: Misunner naboene som får boligene innløst 

Flytter fra E18

Samtidig skal 200 boliger langs E18 innløses når ny E18 skal bygges, og mange av disse ligger innenfor Høvik skolekrets. JM har vært på offensiven overfor disse med tilbud om forkjøpsrett til boligene i Høviktunet. Hittil har seks kjøpere fra Eilif Dues vei og Riiser Larsens vei meldt seg.

– Overfor disse er det viktig at vi kan gjennomføre prosjektet som planlagt og da trenger vi igangsettingstillatelse for hele prosjektet. Kjøperne langs E18 har alle valgt leilighet i bygg D, og hvis de har barn, tilhører de Høvik skole fra før, sier prosjektleder Peter Linnerud i JM, som alt i alt har solgt 27 av 66 leiligheter.

LES OGSÅ: Nabolaget skal rives for ny E18 – kjemper for rettferdig huspris

LES OGSÅ: Millionerstatning for E18-boliger 

Kortere anleggstid

Arbeiderpartiet er uenig med flertallet i at bygg D må vente.

– Vi har hele tiden gått inn for at hele prosjektet skal bygges under ett. Det vil begrense tiden med anleggsarbeid og støy for naboene, og det blir rimeligere. Vi synes også det er et argument at blokk D er tilbudt de som mister husene sine til ny E18. De har jo barn på skolen fra før, så de kan ikke utløse noe behov for flere skoleplasser, sier Arbeiderpartiets Marianne Riiber-Mohn.

Ifølge kommunens modell for beregning av skolebehov, vil de 19 leilighetene i blokk D utløse 0,5 elever per klassetrinn.

LES OGSÅ: Vil bytte ut garasjer med 30 nye leiligheter

Marginal økning

Rådmannen har tidligere pekt på at økningen er marginal.

I oktober kommer en ny analyse av skolebehovet i Bærum. Skolesjef Siv Herikstad vil ikke kommentere situasjonen på Høvik før analysen legges ut til høring 16. oktober.