Skip to main content
Foto: KIM VAN DER LINDEN

Ville bygge for de unge – men her er nesten alle innbyggerne eldre

Til ingen nytte vil politikere og byråkrater bygge langs knutepunktene for å redusere biltrafikken.

– Det var en del som ble tungt med å bo i huset, for eksempel snømåkingen og hagestell. Vi ville flytte i leilighet når vi kunne, ikke når vi måtte, sier Anne Campbell (74). 

74-åringen og ektemannen Michael Reid (84) solgte et «ganske» stort, som Anne selv sier, hus på Høn før de flyttet inn i Wesselkvartalet i begynnelsen av mars.

Ekteparet er blant de 76 personene som har kjøpt bolig i Wesselkvartalet, midt i hjertet av Asker sentrum. Pensjonistene bor i den eneste leiligheten over to etasjer, i kompleksets fjerde etasje. Arealet er på 105 m².

Anne Campbell (74) og ektemannen Michael Reid (84) solgte eneboligen sin på Høn til en kvinne i 40-årene.

Anne Campbell (74) og ektemannen Michael Reid (84) solgte eneboligen sin på Høn til en kvinne i 40-årene. 

Foto: KIM VAN DER LINDEN

De 52 eksklusive leilighetene i kvartalet ble raskt revet vekk da ble lagt ut for salg. Utbyggerne satte prisrekord med en kvadratmeterpris på over 100.000 kroner i snitt – nær 25 prosent høyere enn snittet for nye boliger i tidligere Asker kommune. De fem toppleilighetene ga alene inntekter på til sammen 50,1 millioner kroner.

Med sin umiddelbare nærhet til tog og buss, er prosjektet som bygget for byråkrater og politikeres våte drøm om at boligutvikling og klimavennlige valg kan gå hånd i hånd. Her kunne kjøperne la bilen stå, og heller reise til jobb med buss eller tog.

Men flertallet av beboerne i Wesselkvartalet har lagt arbeidslivet bak seg. 

Budstikka har kartlagt hvem som har kjøpt de 52 leilighetene. Mer enn halvparten er 70 år eller eldre. Kun tre av dem er under 40.

– Det er synd, men sånn er markedet, sier Henrik Nore, styreleder i Wesselkvartalet AS, som sammen med Tandberg Eiendom står bak boligprosjektet.

Budstikka har også undersøkt hvilke boliger kjøperne har solgt, og hvem som har kjøpt dem. Det tegner seg et tydelig mønster: De eldre kjøperne i Wesselkvartalet har solgt eneboliger, tomannsboliger eller rekkehus – en rekke av dem ligger i områder med langt mer begrenset kollektivtilbud enn i sentrum. Hit har det flyttet unge par og barnefamilier.

Kommuneplansjef Tor Arne Midtbø er klar over utfordringen med at eldre beboere er i klart flertall i sentrale leilighetsbygg, og at disse ikke er de som hyppigst bruker kollektivtransport.

Kommuneplansjef Tor Arne Midtbø er klar over utfordringen med at eldre beboere er i klart flertall i sentrale leilighetsbygg, og at disse ikke er de som hyppigst bruker kollektivtransport.

Foto: Knut Bjerke

Ifølge kommuneplansjef Tor Arne Midtbø har rundt tre av fire kjøpere i samtlige blokkleilighetsprosjekter i Asker de senere årene vært seniorer. Er sentrum i ferd med å bli et åreknutepunkt, med stor andel eldre?

– Seniorene er en stor gruppe, og mange søker seg til sentrum, med kort vei til handel og service. Samtidig er seniorene generelt kjøpesterke, da de ofte har en bolig å selge. Samtidig er det dyrt å bygge i sentrum. Tomteprisene her er høye, og det er ofte krav til p-kjeller, forklarer Midtbø.

– Det er dette som gjør at sentrumsområder blir åreknutepunkter, med stor overvekt av eldre. Slik er det også generelt landet rundt, sier han videre.

Ordet åreknutepunkt betegner «bebyggelse i nærheten av et knutepunkt for kollektivtrafikk, hvor boligprisene er presset og især eldre bor», ifølge Det norske akademis ordbok.

Byggingen av Wesselkvartalet ble kraftig forsinket, blant annet som følge av koronapandemien. Slik så det ut fra luften i mai 2021.

Byggingen av Wesselkvartalet ble kraftig forsinket, blant annet som følge av koronapandemien. Slik så det ut fra luften i mai 2021. 

Foto: KIM VAN DER LINDEN

– Er dette med forgubbing av Asker sentrum, som vi snakker om her, en utfordring?

– Jeg har ikke lyst til å si det. Vi vil tilrettelegge for at seniorene kan bo hjemme lengst mulig, i nærhet til service og tjenester. Noen mener det blir feil å tilrettelegge sentrum, med landets 5. mest trafikkerte jernbanestasjon, for seniorer som ikke er avhengige av kollektivtilbudet. Det bor nærmere 30.000 mennesker i gangavstand til Asker stasjon. Da er det ikke så dramatisk at seniorene er overrepresentert i sentrumskjernen, mener Midtbø.

Han peker på at noe kan styres gjennom politikk og offentlige pålegg. Sentrumsgården, rett ved Wesselkvartalet, kan tjene som eksempel på et prosjekt der det er flere mindre leiligheter og større andel unge, påpeker Midtbø. 

Anne Campbell (74) og Michael Reid (84) trives godt i «eldrekvartalet» i Asker sentrum.
Anne Campbell (74) og Michael Reid (84) trives godt i «eldrekvartalet» i Asker sentrum.
Foto: Knut Bjerke

Henrik Nore tror leilighetene i Wesselkvartalet er for små for unge par som ønsker å etablere familie.

– Det er nok litt for få kvadratmeter for pengene for en barnefamilie. Hadde du fått over 200 kvadratmeter for samme pris du betaler for en enebolig, kunne nok prosjektet også tiltrukket seg denne gruppen, sier Nore.

– Vi kunne valgt å bygge billigere, mindre leiligheter som hadde passet denne gruppen bedre – det hadde vi nok også tjent mer penger på, legger han til.

Han avviser at Wesselkvartalet er bygget for et spesifikt alderssegment.

– Vi har latt arkitekturen styre. Oppdraget til arkitekten var å bygge de fineste leilighetene innenfor egne rammer, som vi kunne være stolte av. Vi valgte å ha en design som vi visste var dyrt å bygge, som vi måtte ta igjen med en høyere kvadratmeterpris, sier Nore.

Eiendomsmegler Petter Mamen-Lund fotografert på arealet der Wesselgården nå er bygget.

Eiendomsmegler Petter Mamen-Lund fotografert på arealet der Wesselgården nå er bygget.

Foto: KARL BRAANAAS

Eiendomsmegler Petter Mamen-Lund og kolleger i Eie Eiendomsmegling solgte leilighetene i Wesselkvartalet. Mamen-Lund er likevel klar på at Asker sentrum trenger billigere leiligheter.

– Sentrum har behov for yngre beboere som er i arbeid, og som faktisk kan trenge gåavstand til toget. Løsningen er lavere bygg i treverk, opptil tre etasjer. Det er vesentlig billigere enn bygg i betong, sier Mamen-Lund.

Han anslår at lave leilighetsbygg i tre kan bygges for rundt halvparten av kvadratmeterprisen.

En godt voksen forsamling møtte frem i Teatersalen i Asker kulturhus, da planene for Wesselkvartalet ble presentert mandag 30. oktober 2017.

En godt voksen forsamling møtte frem i Teatersalen i Asker kulturhus, da planene for Wesselkvartalet ble presentert mandag 30. oktober 2017.

Foto: KNUT BJERKE

Anne Campbell (74) er ikke overrasket over Budstikkas opplysninger om at høy snittalder i Wesselkvartalet.

– Det er vel mest eldre, med bedre kjøpekraft, som kjøper slike sentralt beliggende leiligheter. Det er ikke til å komme fra at disse leilighetene er i øvre prisklasse, sier hun og legger til at mange nye leiligheter er nettopp det.

Jeg har sansen for knutepunkt-tankegangen, men det er vanskelig å få det til
Henrik Nore, styreleder i Wesselkvartalet AS

Asker kommune har i årevis hatt en strategi om å tilrettelegge for boligbygging nær kollektivknutepunktene. Hensikten er at flere skal la bilen stå, og heller reise kollektivt til jobb og fritidsaktiviteter. 

Ifølge tall fra Viken fylkeskommune pendlet hver dag over 19.300 og 35.000 arbeidstagere i Asker og Bærum ut av hjemkommunen. 

«Å bygge boliger rundt kollektivknutepunkter er bærekraftig fordi det reduserer innbyggernes behov for å benytte bil for å komme seg til arbeid, skole, barnehage, fritidsaktiviteter og servicetilbud.», står det i Asker kommunes handlingsprogram for perioden 2021-2024, som ble vedtatt av kommunestyret 15. desember i fjor.

– Jeg har sansen for knutepunkt-tankegangen, men det er vanskelig å få det til, sier Henrik Nore, som står bak Wesselkvartalet. 

Her kan du se Wesselkvartalet fra luften:

Ifølge kommuneplansjef Tor Arne Midtbø i Asker kommune har det vært en overvekt av eldre kjøpere i samtlige leilighetsprosjekter som er bygget i Asker de siste 20 år. Rundt 50 prosent av kjøperne i nye leilighetsprosjekter kommer fra eneboliger og rekkehus i nærområdet til prosjektet. Tre av fire er seniorer, ifølge Midtbø. 

– Dette forteller oss at svært mange ønsker å bli boende i sitt nærområde når de bytter bolig, og at markedet i Asker i stor grad er seniorrettet, sier han. 

Henrik Nore står for utbyggingen av Wesselkvartalet i Asker sentrum.

Henrik Nore står for utbyggingen av Wesselkvartalet i Asker sentrum.

Foto: KARL BRAANAAS

Parkeringstiltak pekes ut som det viktigste virkemiddelet for å redusere biltrafikken, ifølge Asker kommunes egne dokumenter. 

Under uteområdet har eierne av Wesselkvartalet fått tillatelse til å bygge et parkeringsanlegg, med 221 fordelt på tre etasjer. Til tross for nærheten til offentlig kommunikasjon, leier i dag 43 av 52 beboere p-plass i det underjordiske parkeringsanlegget.

Ekteparet Anne Campbell (74) og Michael Reid (84) reiser kollektivt når de skal til Oslo eller Drammen. Men de har også garasjeplass og bil.

– Vi bruker bil et par ganger i uken, for eksempel når jeg skal til Dikemark for min ukentlige ridetime, eller når jeg skal til Risenga for å svømme. Skal vi til Oslo eller Drammen, reiser vi kollektivt, forteller de to.

– Hvilke tanker har dere om fremtidens Asker sentrum, om boligbygging og utvikling?

– Vi trenger flere barnefamilier i sentrum og litt billigere leiligheter. Men vi trenger også plass, slik at barn og unge har steder å leke. Vi er helt imot å bygge ned Føyka, som er et område vi går tur i, sier Campbell.

Da byggesøknaden ble godkjent i 2017, tok flere politikere til orde for å nedskalere p-anlegget i Wesselkvartalet.

– MDG var skeptisk til så mange i et nytt prosjekt. Vi tenkte på trafikkbelastningen i og rundt sentrum, miljø og trivsel, pluss det overordnede med at det er på tide å sørge for, politisk, at innbyggere i sentrumsområder går og sykler mer, og reiser mer kollektivt, sier Anne Hilde Røsvik, som våren 2017 var folkevalgt for MDG i bygningsrådet.

MDG ville ha to etasjer i p-kjelleren fremfor tre. Men flertallet gikk for p-kjeller i tre etasjer. Langt de fleste kjøperne leier p-plass av Wesselkvartalet AS.

MDG ville ha to etasjer i p-kjelleren fremfor tre. Men flertallet gikk for p-kjeller i tre etasjer. Langt de fleste kjøperne leier p-plass av Wesselkvartalet AS. 

Foto: KARL BRAANAAS

I prospektet står det at det skal legges opp til bildeling.

– Mange av kjøperne var veldig entusiastiske på forhånd, men det når det kom til stykket var det ingen som ville ha det. Ingen, sier Henrik Nore, styreleder i Wesselkvartalet AS. 

Tor Arne Midtbø i Asker kommune sier Asker sentrum fortsatt skal ha godt med, av hensyn til handlende og brukere av offentlige tjenester og kulturtilbud.

– Asker sentrum blir ikke bilfritt. Mange av våre innbyggere er avhengige av bil, og så lenge dette er situasjonen, skal de komme inn til sentrum, sier Midtbø.

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.