Skip to main content

Vil bygge 72 boliger og rive en av Norges største låvebygninger

KULTURMINNE: Mens den gamle låven kan bli revet, skal eksteriøret og deler av interiøret i våningshuset på Nedre Bleiker bevares. Det er planlagt to boenheter i den tradisjonsrike bygbningen.

Gamle Nedre Bleiker gård kan bli utbygd med 72 leiligheter. Låven rives, mens det forfalne våningshuset består.

Les flere artikler