Skip to main content

Tomtefestere vant første runde i eiendomsstrid

Festere på Toppåsjordet vant frem i tingretten.
Festere på Toppåsjordet vant frem i tingretten.
Foto: GOOGLE

Tomtefestere på Kolsås i Bærum fikk medhold i at de ikke må kjøpe tomten, etter å ha blitt saksøkt av tomteeier.

Den 50 år gamle festeavtalen sto i fokus da partene møttes i Asker og Bærum tingrett før jul. Striden sto om 6 festere som ikke ønsket å kjøpe tomten huset deres står på.

I avtalen står det: «Grunneieren har valget mellom enten å tilby fornyelse for nye 50 år eller å la festeren innløse tomten til full verdi på innløsningstiden».

Tingretten er enig i at selve avtalen er klar på at grunneier kan kreve innløsning, men konkluderte med at ny lovgivning overstyrer avtalen.

– Dette er godt nytt for boligeierne, sier senioradvokat Knut-Olaf Skarvang i Deloitte.

Han representerer festerne, som uttaler seg via sin advokat.

– Litt skremmende

Dommen kan ankes, og det vurderer grunneier.

– Dommen er rettspolitisk ikke uventet, dessverre. Den aksepterer en for meg betenkelig og litt skremmende måte å skrive lover på, jamfør tingrettens kritikk av lovforarbeidene. Hadde håpet at retten ville skåret igjennom, kommenterer Petter Mortvedt, som representerer grunneierne.

Han mener bortfestere er rettsløse og at de i praksis dømmes til å drive evig utleievirksomhet med marginale inntekter som knapt dekker kostnader og skatt.

 – En uverdig rettssituasjon. Anke tas stilling til innen ankefristen, opplyser Mortvedt.

Uten lov

Festeavtalene ble inngått før det eksisterte noen tomtefestelov.

– Før loven kom i 1975, hadde festerne ingen rettigheter, påpeker Skarvang.

I 2004 kom det en endring i loven, hvor målet var at alle festere skulle være trygge på at de kunne enten løse inn tomten eller forlenge når festeavtalen gikk ut.

– På Toppåsjordet har de som hadde penger og langsiktighet innløst, og så sto de som ikke hadde mulighet til å innløse igjen, sier han.

Dermed gikk grunneieren av halvparten av området til sak mot festerne som ikke ville kjøpe tomten.

Ikke lønnsomt

For dem som har planer om å bo på stedet i for eksempel over 10 år, så lønner det seg å kjøpe tomten, mener Skarvang. Er tidshorisonten kort, er imidlertid situasjonen en annen.

– Det er nemlig ingen forskjell i boligprisene på selveide- og festede tomter i dette området. Hvis en fester betaler for eksempel 1 million kroner for å innløse tomten, og selger om ett år, så vil de tape den millionen, mener Skarvang.

Han karakteriserer kravet om å måtte innløse tomtene som dramatisk for dem det gjaldt.

– Det er flere boligområder i Asker og Bærum som har samme type festeavtale. Hadde grunneier vunnet, så hadde en del festere hatt en litt usikker fremtid i møte, fastslår advokaten.

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.