Skip to main content

Mann åpnet ikke Digipost – nå krever Bærum kommune 800.000

62-åringen måtte gå inn via digital postkasse for å få tilgang til viktige brev om krav fra kommunen. - Jeg kommer ikke til å betale, sier han til Budstikka.

FOTO: MARIT HELLAND

En 62-årig mann fra Bærum var uvitende om at brev fra kommunen med krav om flere hundre tusen kroner hopet seg opp i hans digitale postkasse. 

Det er Estate nyheter som skriver om saken på sitt nettsted.

Først da dagbøter og engangsmulkt var kommet opp i 800.000 kroner i april 2020, valgte Bærum kommune å sende faktura til mannens hjemmeadresse.

– Det kommer jeg ikke til å betale. Det kan ikke være slik at man bare skal kunne fatte et vedtak, sende et brev elektronisk og så være ferdig med det. Slik kan det virkelig ikke være. Jeg har både telefon og vanlig postadresse, sier mannen til Budstikka fredag formiddag.

– Dersom ikke administrasjonen gjør noe med dette, håper jeg politikerne gjør det. For slik kan det virkelig ikke være. Jeg er sikker på at dette også gjelder flere, sier 62-åringen. 

Lei seg 

Han tar det tungt. 

– Jeg kjenner jeg blir veldig lei meg over dette. Jeg har alltid vært praktisk orientert. Slik var det også da jeg gikk på skolen. Det er mange vonde følelser som kommer tilbake, sier boligeieren. Han ønsker ikke oppgi navnet eller bli avbildet.

– Jeg håper jo dette løser seg. Mitt ønske er dialog med Bærum kommune, slik at vi kommer på rett spor i denne saken, sier 62-åringen.

Fikk varsel 

Det var i april 2018 at byggesaksavdelingen i Bærum fikk et anonymt varsel om at en huseier i 60-årene i Bærum var i ferd med å utføre byggetiltak som var søknadspliktige.

Byggesaksavdelingen sendte deretter et brev til huseieren, hvor de ba ham om en redegjørelse for tiltakene. Brevet ble sendt til mannen via Digipost, som er en digital postkasse.

Brevet ble ikke besvart, og kommunen fattet vedtak om pålegg om stans i arbeidene med øyeblikkelig virkning. Heller ikke dette brevet ble besvart, og kommunen varslet dermed om at de ville vurdere å ilegge tvangsmulkt hvis arbeidene ikke ble stanset, skriver Estate. 

Mulkten ble fastsatt til 50.000 kroner som engangsbeløp, samt 5000 kroner per dag hvis overtredelsene fortsatte.

Forklarte seg uten hell

Siden mannen ikke leste brevene, ble heller ikke arbeidene stanset. 

Til slutt var det en nabo som gjorde huseieren oppmerksom på at det pågikk en sak mot ham. 

Ifølge Estate henvendte huseieren seg da til kommunen via e-post og forklarte at han ikke har mottatt noe brev. Han oppga både telefonnummer og boligadresse. Likevel fortsatte kommunen å henvende seg til mannen ved kun å bruke den digitale postkassen. 

– Jeg har som sagt oppgitt telefonnummeret mitt og postadressen min. Jeg bruker ikke den digitale postkassen, og jeg ønsker heller ikke å bruke den. Jeg er ikke teknologisk av meg, og har en praktisk jobb der jeg også i liten grad bruker teknologi, sier mannen. 

Fortsetter å sende digitalt

I april 2020 var totalsummen på dagsbøtene og engangsmulkten kommet opp i 800.000 kroner. 

Da sendte kommunen faktura til mannens vanlige postkasse på hans hjemmeadresse.

Da mannen fikk brevet, tok han kontakt med kommunen, og redegjorde for at han aldri har brukt Digipost. Kommunen sendte deretter et nytt brev – til mannens digitale postkasse – hvor det ble vist til at dokumentene «er kommet frem til Dem, selv om de eventuelt ikke har åpnet forsendelsene».

Engasjerte advokat

Huseieren har klaget, og har engasjert advokat. 

Han forklarer at han er en mann som i utgangspunktet legger vekt på å være diplomatisk. 

– Men jeg så meg nødt til å engasjere advokat i denne saken, sier boligeieren.

I juni i år sendte advokat Helga Sophie E. Bocchetti i advokatfirmaet Salomon Johansen brev til byggesaksavdelingen i Bærum kommune på vegne av mannen. I brevet viser Bocchetti til at huseieren er «av den gamle skolen og foretrekker ordinær post fremfor elektronisk post».

Det understrekes også at dette har blitt forklart fra mannen overfor kommunen flere ganger, og at huseieren har bedt om å få brev gjennom ordinær post.

Advokaten viser til at kommunen til tross for dette har fortsatt å sende brev og vedtak til Digipost. Videre anføres det at det følger av forarbeidene til plan og bygningsloven at tvangsmulkt ikke kan innkreves hvis det foreligger «hindringer for å gjennomføre pålegget som ikke skyldes den ansvarlige». Advokaten avviser at kommunen kan kreve inndrivelse av tvangsmulkt.

Advokaten har anmodet om at tvangsmulkten ikke effektueres før klagesaken er avgjort. 

Hun har foreløpig ikke fått svar fra Bærum kommune, skriver Estate Nyheter.

Og da Budstikka kontakter henne fredag formiddag har hun fortsatt ikke fått noe svar. 

Dette sier loven

Estate Nyheter har snakket med advokatfullmektig Sindre Dyrhovden i advokatfirmaet CLP. Han viser til at en klar hovedregel er at forvaltningen kan henvende seg til andre ved hjelp av elektronisk kommunikasjon. Han understreker at han uttaler seg på generelt grunnlag. 

Dette gjelder såfremt mottageren ikke har reservert seg mot slike kommunikasjonsmidler på forhånd. Men forvaltningsorganet må likevel tilrettelegge systemet slik at det registrerer når mottager faktisk har skaffet seg tilgang til vedtaket. Har ikke mottager skaffet seg tilgang til vedtaket innen en uke fra varsel ble sendt første gang, skal vedkommende varsles på nytt. Dette gjelder likevel ikke dersom enkeltvedtaket sendes til en elektronisk adresse mottager selv har oppgitt, sier advokat Dyrhovden til Estate. 

Vil ikke spekulere

Alexander Hexeberg Dahl, bygningssjef i Bærum kommune, skriver i en e-post til Budstikka at det vil bli tatt stilling til de anførte forhold når de gjennomgår klagen.

«Jeg kan under alle omstendigheter si at dersom Bærum kommune skulle finne at det er ilagt tvangsmulkt på feil grunnlag vil den ikke bli forfulgt videre», skriver han i e-posten. 

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.