Skip to main content

Kommunen retter kritikk mot erfaren arkitekt

Dobbeltgarasjen midt på bildet er utgangspunktet for tvisten mellom arkitekten og Asker kommune. Bygget er blitt rundt en halvmeter for høyt, er konklusjonen fra kommunen.

Dobbeltgarasjen midt på bildet er utgangspunktet for tvisten mellom arkitekten og Asker kommune. Bygget er blitt rundt en halvmeter for høyt, er konklusjonen fra kommunen.

Foto: KJETIL OLSEN VETHE

Søknaden om en dobbeltgarasje i Heggedal førte til at den profilerte arkitekten fikk voksenopplæring av Asker kommune. Arkitekten vil ikke kommentere saken.

Det er Lunde Arkitektur, drevet av sivilarkitekt Øivind Lunde, som per brev får klare tilbakemeldinger. Blant punktene er:

«Vi finner dette uprofesjonelt av en så erfaren SØK (begrep for «ansvarlig søker», red.anm.) som Lunde Arkitektur.»

«Vi ber deg respektere at bygningsmyndigheten har andre saker til behandling, og at du derfor er henvist til å avvente behandling og endelig svar, jf. satte frister.»

«Bygningsmyndigheten trenger ikke minne SØK på saksbehandlingsfrister for dispensasjonssøknader, men det kan synes som om det likevel er nødvendig.»

Øivind Lunde har mange års erfaring som arkitekt i Asker og har dessuten vært aktiv i debatten om utvikling. Her er han avbildet på rådhustaket med deler av sentrum bak.

Øivind Lunde har mange års erfaring som arkitekt i Asker og har dessuten vært aktiv i debatten om utvikling. Her er han avbildet på rådhustaket med deler av sentrum bak.

Foto: KARL BRAANAAS

I samme sak gir kommunen Lunde Arkitektur, samt husfirmaet, beskjed om at det ikke er aktuelt med dispensasjon for høyde på dobbeltgarasjen: Kommunen viser til at garasjen er for høy og dermed ulovlig oppført. På et annet prosjekt i Asker skal et hus ha blitt bygget for høyt. Også her er Lunde Arkitektur involvert.

«Graverende»

Heggedal-prosjektet som dobbeltgarasjen er en del av, ligger på vestsiden av Gjellumvannet. Totalt fire boliger er oppført, i tillegg til garasjen.

– I dette tilfellet synes vi forholdene var såpass graverende at vi måtte si fra tydelig om regelbruddene, om ansvaret for bruddene og følgene av ikke å etterleve regelverket, forteller byggesaksleder Malvin Bjorøy i Asker kommune om Heggedal-saken.

Malvin Bjorøy er leder for byggesaksavdelingen i Asker kommune.

Malvin Bjorøy er leder for byggesaksavdelingen i Asker kommune.

Foto: KARL BRAANAAS

Bjorøy sier at kommunen har som mål å gi profesjonelle aktører i byggesaker klare beskjeder, når det kommer til hvilket ansvar de har.

– Det er disse som sitter på ansvaret for at plan- og bygningsloven følges, understreker han.

– Press

I denne saken mener Asker kommune altså at det er snakk om unødvendig mye press, fra Lunde Arkitektur, for å få saken behandlet fort.

Kommunen peker også på at innsendt søknad om ferdigattest ikke er komplett. Ferdigattest er et «godkjentstempel» på bygninger. Det er dette kommunen mener er «uprofesjonelt».

– Vi kan ikke se at det var vedlagt sluttdokumentasjon eller annet, skriver saksbehandleren og peker på at kun uteområder er nevnt.

Vil ikke kommentere

Øyvind Lunde er forelagt kritikken, men ønsker ikke å kommentere saken siden kommunen ikke har avsluttet den. 

Lunde (68) har i flere tiår vært arkitekt med Asker som hovedområde. Han har vunnet kommunens byggeskikkpris og dessuten vært prisnominert flere ganger. Han etablerte Boxs Arkitekter der han og nåværende eier røk uklar. Tvisten endte med at Lunde måtte forlate firmaet.

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.