Skip to main content

Ja til 200 boliger trass i frykt for mer kø for bussene

Slik ser utbygger for seg Bjerkås-utbyggingen. Sjøstrandveien og Sjøstrand til høyre. Oslofjorden bak.

Slik ser utbygger for seg Bjerkås-utbyggingen. Sjøstrandveien og Sjøstrand til høyre. Oslofjorden bak.

Foto: MER ARKITEKTUR AS (ILL.)

Mellom Vollen og Slemmestad kan det komme rundt 200 boliger av flere typer. Men sentrale myndigheter er imot – av hensyn til kollektivtrafikken.

Det er selskapet Elnes Utbygging AS som står bak forslaget om et prosjekt som kalles «Sjøstrand Hage». Selskapet er deleid av Asker og Bærum Boligbyggelag (ABBL).

Tanken er å bygge boliger på platået rett nord for Sjøstrandveien på Bjerkås. I planområdet ligger det i dag to gårdstun, Elnes gård og Øvre Elnes. Begge har bevaringsverdige bygninger, noe utbygger er forpliktet til å ta hensyn til.

Barnehage

Askers kommuneadministrasjon er i utgangspunktet positiv til planen. Utbyggers ønske er rundt 200 boliger – fordelt på leilighetsbygg i opptil fire etasjer, 10 rekkehus, rundt 20 ungdomsboliger og åtte boligtomter for småhusbebyggelse.

– Planforslaget tilrettelegger også for en ny barnehage på Elnes gård, heter det i kommunedirektørens saksfremlegg til politikerne i utvalg for plan og byggesak.

Ungdomsboliger er lagt inn som en del av prosjektet.

Ungdomsboliger er lagt inn som en del av prosjektet.

Foto: MER ARKITEKTUR AS (ILL.)

Utvalget behandlet saken onsdag.

Der ble – ikke overraskende – biltrafikken på Slemmestadveien og bussenes dårlige fremkommelighet et tema. Flere av politikerne sa rett ut en såpass stor utbygging vil ramme både veier og bussene for hardt.

Marit Helene Meyer (V) var ikke spesielt fornøyd.

Marit Helene Meyer (V) var ikke spesielt fornøyd.

Foto: KJETIL OLSEN VETHE

– En slik utbygging vil ha stor betydning for trafikkbildet i området, det kan vi slå fast, sa Venstres Marit H. Meyer, som mente at utbyggingen ikke bør skje i det hele tatt.

Meyer pekte på at det ikke er ofte at både fylkeskommunen, Vegvesenet og Ruter er imot en utbygging, av frykt for at det skal bli enda mindre attraktivt å sette seg på bussen.

Matjord

– En betydelig trafikkøkning, spådde Frps Trond Røed.

– At et slikt prosjekt ikke vil medføre økt trafikkmengde, er for godt til å være sant, sa Sps Anne-Gunhild Flater, som tok til orde for en nedskalering.

Også MDGs Helge Haugen pekte på bussenes dårlige kår på Slemmestadveien, samt tap av matjord.

– Alt vi kan ønske oss

Hos Høyre hadde pipa en annen låt: – Dette har alt vi kan ønske oss av et boligprosjekt i Asker. Veldig, veldig bra, erklærte Cathrine Jensen.

Motstanden fra Venstre, Frp, MDG, Sp og SV hjalp ikke: De resterende seks politikerne, anført av Høyre, ga utbygger støtte og sørget for å sende saken videre til formannskapet.

Det er den grønne ryggen midt i bildet selskapet Elnes Utbygging har sikret seg. Eierne er ABBL, Løvenskiold Eiendom AS og Backe Prosjekt AS. Sjøstrand er bukta med badestrand.

Det er den grønne ryggen midt i bildet selskapet Elnes Utbygging har sikret seg. Eierne er ABBL, Løvenskiold Eiendom AS og Backe Prosjekt AS. Sjøstrand er bukta med badestrand.

Foto: KARL BRAANAAS

Asker kommune på sin side har stilt krav om at Elnes Utbygging AS må sørge for at bussene får bedre kår, og det kan bli aktuelt å pålegge selskapet å bygge om krysset ved Blakstad bussterminal og krysset Slemmestadveien/Blakstadmarka. Dette området ansees for å være en betydelig propp i rushtiden.

Budstikka har gjennom mange år omtalt de omfattende køproblemene på Slemmestadveien og Røykenveien.

Selskapets arkitektfirma har selv, i saken, uttalt at «de påstått store bussforsinkelsene langs Slemmestadveien er en myte».

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.