Skip to main content

Her var det full enighet om boligfelt. Så dukket nye Asker kommune opp

Her på Morbergtoppen vil et utbyggerfirma bygge boliger. Askers kommuneplansjef Tor Arne Midtø deler ikke begeistringen. Morberg gård skimtes bak.

Her på Morbergtoppen vil et utbyggerfirma bygge boliger. Askers kommuneplansjef Tor Arne Midtø deler ikke begeistringen. Morberg gård skimtes bak.

Foto: KJETIL OLSEN VETHE

Statsråd Jan Tore Sanner rykket inn og avgjorde boligtvisten til fordel for grunneier. Nå vil Askers kommuneplansjef Tor Arne Midtbø skrote planene.

30. mai 2016: Kommunalminister Jan Tore Sanner signerer et brev som gir grønt lys for boligbygging på et 157 mål stort område på Morbergtoppen mellom Slemmestad og Nærsnes. Minst 100 boliger var planen, ifølge utbygger.

Sommer og høst 2021: Administrasjonen i den nye og større Asker kommune, med kommuneplansjef Tor Arne Midtbø i spissen, presenterer forslag til ny arealdel av kommuneplan. I forslaget er to tredjedeler av tomten tilbakeført til naturområde, kalt LNF. 

Med andre ord: Asker kommune setter foten ned.

I årene før 2016 hadde Røyken kommunes administrasjon kjempet en hard kamp for flere områder å bygge nye boliger på, for å møte etterspørselen. 

Til slutt fikk de altså velsignelse for Morbergtoppen, fra høyeste hold, trass i innsigelser fra den daværende nabokommunen Asker, som fryktet mer trafikk og større køproblemer. 

Nå har den nye og større Asker kommune igjen meldt seg på.

Misfornøyd

Grunneier Bjørn Martin Ølstad ønsker ikke å kommentere saken. Rast AS, firmaet som Ølstad hadde avtalt salg til, er kritisk. Rasts Sten-Arthur Sælør peker på det uforståelige ved at Røyken kommune ville ha boligområdet og at det var Røyken som tok saken helt til departementet.

– Jeg er veldig forundret over at nye Asker kommune nå går inn for omkamp. Ønsker de virkelig at aktører innen boligbygging skal ha så liten grad av forutsigbarhet, spør Sælør.

Sten-Arthur Sælør hadde planer om å bygge ut på Morbergtoppen. Nå er planen helt i det blå.

Sten-Arthur Sælør hadde planer om å bygge ut på Morbergtoppen. Nå er planen helt i det blå.

FOTO: PRIVAT

Rast har lagt betydelige ressurser i arbeid med reguleringsplan, ifølge Sælør.

– Det er kort vei til nye Torvbråten skole. Ny skole ble brukt som argument for å satse på dette boligområdet. Det er underlig at den delen som kan bli tatt ut, ligger nærmest skolen, forteller Sten-Arthur Sælør.

– Dilemma

En vrien sak, erkjenner Per Morstad. Han var rådmann i Røyken kommune ved kommunesammenslåingen. Han er nå direktør for samfunnsutvikling i Asker.

– Det er et dilemma, det at saken ble avgjort av Sanners departement, sier Morstad.

Kommunen ser flere utfordringer.

– Et krav fra Sanner i 2016 var en sammenhengende gang- og sykkelvei ned til Slemmestad sentrum. Dette er noe utfordrende siden dette området ligger et godt stykke fra sentrum, sier Per Morstad i Asker kommune.

Mener jussen er støttende

Asker kommune mener dessuten at områdets naturtype, i første rekke kalkfuruskog som er typisk for kystnær skog, er verdt å ta vare på. 

«Truet, sentral økosystemfunksjon», heter det i en beskrivelse fra kommuneplansjef Tor Arne Midtbø.

Rast AS måtte bekoste en naturundersøkelse, men Sælør avviser at det ble registrert noe som hindrer bygging.

– Morstad: Hva er kommuneledelsens vurdering, juridisk, av å redusere et område som dette, sett i lys av at Sanner ga grønt lys i 2016?

– Vi har sjekket jussen. Her står kommunen veldig sterkt med tanke på å gjøre endringer.

30. mai signerte Jan Tore Sanner, da kommunalminister, dette brevet. Han ga dermed klarsignal for Morbergtoppen-utbyggingen, om utbygger sørget for gang- og sykkelvei langs hovedveien mot Slemmestad. Nye Asker tar nå en omkamp.

30. mai signerte Jan Tore Sanner, da kommunalminister, dette brevet. Han ga dermed klarsignal for Morbergtoppen-utbyggingen, om utbygger sørget for gang- og sykkelvei langs hovedveien mot Slemmestad. Nye Asker tar nå en omkamp.

Kommuneledelsen vurderer at terskelen for å kunne få erstatning er høy, ifølge Morstad.

– Det er først når en prosess har kommet så langt at det er blitt en formell byggesak, at det kan være aktuelt å drøfte erstatning, forteller Morstad.

En kinkig sak, erkjenner Per Morstad, direktør for samfunnsutvikling i Asker kommune.

En kinkig sak, erkjenner Per Morstad, direktør for samfunnsutvikling i Asker kommune.

Foto: KJETIL OLSEN VETHE

– Stort rettslig handlingsrom

Fredrik Holth er dosent i juridiske fag ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Han opplyser at kommunene, gjennom å vedta arealplaner, har fått vide fullmakter til å bestemme hvordan arealene skal brukes.

– I dette ligger også myndighet til å gjøre endringer i allerede vedtatte planer, eksempelvis ta ut utbyggingsområder. Kommunene har stort rettslig handlingsrom i slike saker og kan som den klare hovedregel gjøre endringer i planer, uten at det medfører erstatningskrav, forteller Holth.

– I behandling av planer, herunder endringer og oppheving av arealplaner, står kommunene svært fritt. Det er først i tilfeller der det er gitt byggetillatelse at kommunenes handlingsrom innskrenkes, sier Holth videre. 

Georg Smedhus var Røyken-rådmann da kommunens arbeid for flere boligområder pågikk. Han ønsker ikke å kommentere saken da han nå er rådmann i en annen kommune, nemlig Indre Østfold.

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.