Her kommer 80 nye boliger

KANSKJE SLIK: Husene er ikke tegnet, men dette er en illustrasjon på hvordan småhusmiljøet kan se ut. ILLUSTRASJON: SPOR ARKITEKTER

KANSKJE SLIK: Husene er ikke tegnet, men dette er en illustrasjon på hvordan småhusmiljøet kan se ut. ILLUSTRASJON: SPOR ARKITEKTER

Av
Artikkelen er over 9 år gammel

Etter flere år med utsettelser og protester er det nå vedtatt boligbygging på Gjønnesjordet.

DEL

Men hele jordet bygges ikke ut. To tredeler er avsatt til grøntområde, mens boligbyggingen skal foregå i områdene mot Bekkestua

Til sammen 80 boenheter skal på plass.

Småhus

Det er tidligere vedtatt at man ikke skal bygge mer blokker i området.

Se solgte boliger på Bekkestua

De nye boligene blir derfor eneboliger, rekkehus og såkalte kjedehus, dvs. bolig med garasje i kjede. I området lengst mot nord er det planlagt seks eneboliger og småhusbebyggelse.

Feltet lengst fra Bekkestua sentrum er foreslått med enda tettere småhusbegynnelse. Det skal også bygges barnehage på området.

På de grønne delene av jordet skal det etableres både aktivitetspark og beiteområder, slik det i dag finnes på Jarmyra og Sauejordet på Hosle

Riktig å bygge ut Gjønnes? Si din mening!

Gjønnes gård skal reguleres til bevaring.

Planen er vedtatt av formannskapet og skal til endelig behandling i kommunestyret, der den etter det Budstikka erfarer ventes vedtatt.

Motstand

Flere politikere, blant dem Halvdan Hegtun, har protestert mot utbygging av området

Akershus fylkeskommune har også uttrykt skepsis mot utbygging av området, på grunn av flere kulturminner i grunnen. Dette er nå fulgt opp i plankart og bestemmelser.

Riksantikvaren har gitt dispensasjon for utgraving av et større fornminnefelt øst i planområdet.

Les flere lokalsaker fra Bekkestua

Artikkeltags