Skip to main content

Asker kommune får mer arkitekt-refs

Budstikka fortalte i går om Øystein Hundseth, som bor på Borgen med samboer og to barn. Familien risikerer å betale 30.000 kr i månedlig tvangsmulkt til Asker kommune, som vil at familien fjerner kjøkkenet i utleiedelen i kjelleren.

Budstikka fortalte i går om Øystein Hundseth, som bor på Borgen med samboer og to barn. Familien risikerer å betale 30.000 kr i månedlig tvangsmulkt til Asker kommune, som vil at familien fjerner kjøkkenet i utleiedelen i kjelleren.

Foto: KNUT BJERKE

Hei heller frem fleksibel bruk av boliger istedenfor å gjøre det vanskelig for innbyggerne, mener den erfarne arkitekten Helle Kleivi Sjåvåg.

Kommunen truer familie med 1.000 kr i kjøkkenbot – hver dag, skrev Budstikka fredag.

Øystein Hundseth og familien på Borgen har lenge ligget i strid med Asker kommunes plan- og bygningsavdeling. Fra 2. april må de betale 10.000 kroner i startmulkt og deretter 1.000 kroner dagen i tvangsmulkt om ikke underetasjen, med utleiedel, tilbakeføres til opprinnelig stand – det vil i praksis si at ekstrakjøkkenet fjernes.

Helle Kleivi Sjåvåg er arkitekt i Asker og er godt kjent med kommunens omstridte kjøkkenregel. Hun understreker at hun ikke uttaler seg om familiens Hundseths sak konkret, men på generelt grunnlag. 

Hun poengterer at regjeringen i 2016 sørget for en regelendring som skulle det gjøre det enklere å leie ut deler av boligen.

– I strid med intensjonene

Asker kommune har imidlertid sin egen regel, hjemlet i «bestemmelser til kommuneplanens arealdel», vedtatt i kommunestyret i november 2017. Det var administrasjonen som regisserte regelen. Hvis det settes inn kjøkken i en del av boligen som kan benyttes til utleie, definerer Asker kommune dette som en egen boenhet selv om det er forbindelse internt til resten av boligen. 

Kommunen krever dermed søknad om oppdeling av boligen, til «selvstendige boenheter», selv om nasjonalt regelverk ikke åpner for det.

– Med Askers definisjon av boenhet og praktisering av regelverket blir det omfattende og kostbart å legge til rette for utleie av deler av egen bolig, og dette er stikk i strid med regjeringens intensjoner, sier Sjåvåg.

Hun er klar på at kommunen heller burde legge til rette for at bruken av en bolig kan endres med beboernes varierende behov.

Arkitekt Helle Sjåvåg er kritisk til Asker kommunes kjøkkenregel.

Arkitekt Helle Sjåvåg er kritisk til Asker kommunes kjøkkenregel.

Foto: PRIVAT

– Det er mange som i en periode kan ønske å leie ut en del av boligen. Kanskje ønsker eiers familiemedlemmer, som studenter, besteforeldre eller andre, å benytte en del av boligen, men samtidig ha tilgang til og kontakt med resten av boligen. Fleksibel bruk av bygninger er i alle andre alle sammenhenger positivt. Vi arkitekter tilstreber å finne gode løsninger for dette, sier Helle Kleivi Sjåvåg.

Ordfører Lene Conradi har åpnet for å skrote den omstridte kjøkkeneregelen, som er utskjelt av både arkitekter og meglere. Hun sa for litt siden: – Det er ugreit at vi har et regelverk som ikke er i tråd med den nasjonale byggesaksforskriften.

Faksimile Budstikka fredag 24. januar.
Faksimile Budstikka fredag 24. januar.
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.