Skip to main content

ABBL varsler søksmål etter bank-nei

Mens konkurrenten OBOS har fått ja til å drive bank, fikk Asker og Bærum boligbyggelag (ABBL) og to andre boligbyggelag nei fra Finansdepartementet. Nå varsler de søksmål mot staten.

– Vi mener at Finansdepartementets avslag både er brudd på norsk lov og på EØS-retten. Vi forbereder derfor et søksmål mot staten, samtidig som vi bringer saken inn for ESA (EFTAs overvåkingsorgan). Avslaget på banksøknaden er ulovlig forskjellsbehandling, og innebærer at Finansdepartementet legger til rette for ulike konkurransevilkår mellom likeartede aktører i det norske boligmarkedet, sier ABBL-sjef Erling Rein i en pressemelding.

LES OGSÅ: Strid om busstrasé på Bekkestua

Hans boligbyggelag søkte i vinter sammen med BORI BBL og Nedre Buskerud Boligbyggelag (NBB) Finansdepartementet om tillatelse til å drive bankvirksomhet. Ifølge pressemeldingen representerer de tre søkerne mer enn 80.000 medlemmer i Akershus, Buskerud og Østfold.

– Vi ønsker med den planlagte banken å redusere kapitalkostnadene for medlemmenes borettslag og sameier, sier Rein.

For liten eierspredning

Eierstrukturen er tenkt slik at ingen av de tre boligselskapene vil eie mer enn 25 prosent av aksjene, mens samlet eierskap for de tre ikke vil overstige 60 prosent. De resterende 40 prosent av aksjene vil bli solgt i markedet.

Departementet mener imidlertid denne eierspredningen er for liten, og mener eiekonstellasjonen kan gi en innflytelse i banken som kan skape grunnlag for interessekonflikter.

LES OGSÅ: Flere enn 1.000 er interessert i disse nye boligene på Bekkestua

Søkerne viser til at konkurrenten OBOS eier 100 prosent av OBOS-banken, som har fått drifttillatelse av Finansdepartementet.

– Vi mener avalget på vår banksøknad er underlig. Vi ønsker på vegne av våre medlemmer å konkurrere på like vilkår, og vil derfor følge opp saken rettslig så langt det er nødvendig, sier Erling Rein i pressemeldingen.

Les flere artikler