Overvåkningen kan potensielt medføre brudd på taushetsplikten, skriver personvernombud Anette Engum i Bærum kommune i en avviksmelding til Datatilsynet.

Onsdag 24. april, cirka klokken 12.00, ble det oppdaget at det var lastet ned to applikasjoner til to telefoner tilhørende et bofellesskap for enlige, mindreårige flyktninger i Bærum.

De skjulte mobil-opptakene ble anmeldt i begynnelsen av mai.

1.400 samtaler

Siden 22. november i fjor skal den ene appen skal ha tatt opp om lag 1.100 telefonsamtaler, den andre cirka 300 samtaler. De aktuelle appene heter Call Recorder og Ringeopptak.

«Ut ifra antall samtaler kan det se ut som at telefonsamtaler er blitt tatt opp automatisk. Foreløpig er det uklart hvem som har lastet ned appene og til hvilke formål dette er gjort», skriver kommunen i meldingen til Datatilsynet.

24 personer kan potensielt være berørt av overvåkningen, 20 ansatte og fire beboere. Både ansatte og beboere ved det aktuelle bofellesskapet skal ha blitt informert om de skjulte opptakene.

Kan ha rammet beboerne

Til Datatilsynet opplyser kommunen at det er tatt opptak av samtaler foretatt av ansatte. De skriver at beboerne har egne telefoner, men at det forekommer at beboere låner de aktuelle telefonene.

Applikasjonene ble slettet umiddelbart etter at de ble oppdaget.

Kommunen har også tatt direkte kontakt med leverandørene av de to applikasjonene, i et forsøk på å få slettet opptakene. Grete Syrdal, kommunalsjef for helse og sosial i Bærum kommune, sier hun ikke er kjent med at kommunen skal ha fått noen tilbakemelding på forespørslene. 

Budstikka har testet applikasjonen Ringe Opptak. Den fungerer slik at samtlige samtaler tas opp automatisk, i bakgrunnen, inntil det ikke er mer lagringsplass på telefonen. Det samme skal være tilfelle med Call Recorder, ifølge brukeranmeldelser på nettet.

Skal begrense app-tilgangen

– Vi jobber nå med kontrollrutiner for å begrense adgangen til å laste ned apper til tjenestetelefonene. Det skal være praktisk mulig, sier hun.  

Syrdal ønsker ikke å spekulere i hva som kan ha vært hensikten med å gjøre opptak av samtaler i så stor skala.

– Vi håper politiet kan bistå med å oppklare hva som har skjedd, sier kommunalsjefen.