I Budstikka (5. oktober) kan vi lese at 2022 blir et rekordår for anmeldelser av sjåfører som har kjørt i ruspåvirket tilstand, med nesten daglige anmeldelser.

Det er ikke urimelig å anta at noen av de som blir anmeldt for å ha kjørt påvirket av rusmidler, var på jobb, eller på vei til jobb.

Vi mener en forebyggende innsats i arbeidslivet også kan bidra til å senke antall anmeldte bilister i Asker og Bærum som kjører påvirket av rusmidler, og gjøre veiene tryggere for oss alle.

Tall fra UP viser at hele 3.575 bilførere blåste rødt på landsbasis i første kvartal – det tilsvarer 30 rusanmeldte førere hver eneste dag. Det er en økning på 322 anmeldelser sammenligner vi med samme periode i fjor.

Politiets prioritering av trafikksikkerhet i Asker og Bærum har gitt resultater og viser nødvendigheten av å være til stede, både for å forebygge og bekjempe problemet.

UPs tall viser at de fleste blir tatt i tilknytning til helg, men mange blir også tatt på morgen og tidlig formiddag i ukedagene.

Det er ikke helt urimelig å tenke at mange sjåfører da er på vei til jobb eller faktisk allerede har startet arbeidsdagen sin.

Hos Akan kompetansesenter har vi siden 1963 jobbet med å sette ledere og medarbeidere i stand til å forebygge og håndtere problematisk bruk av alkohol, narkotika, legemidler og spill.

Vi vet betydningen av å forebygge, og et viktig verktøy i dette arbeidet er å utforme en tydelig policy som er kjent for alle på arbeidsplassen.

Enkelte foretrekker å erstatte begrepet policy med «kjøreregler», et mer passende begrep i denne sammenheng.

Hensikten med disse kjørereglene er, som i trafikken, å skape trygghet og forutsigbarhet for ledere og ansatte.

Den må gjelde i arbeidstid og på arbeidsplassen, i sosiale anledninger relatert til jobb og i fritiden, når den påvirker jobben. Dersom en kjøreregel brytes, er det en leders ansvar å reagere.

Er du bekymret for en ansatt og magefølelsen din sier at noe ikke stemmer, ikke vent til han eller hun blir tatt i promillekontroll.

Ta en samtale med den det gjelder. Din oppgave er ikke å identifisere et problem eller stille en diagnose, men å reagere på endringer som fører til negative konsekvenser for arbeidssituasjonen.

Det viktigste er at du formidler din bekymring og viser at du bryr deg.

Du vil kanskje bli overrasket over hvor mange som blir takknemlig for å bli sett. Selv politiet i Asker og Bærum opplever at nesten alle bilister er fornøyde med kontrollene og skjønner hvorfor de må gjøre jobben.

Problemer knyttet til rus og avhengighet er ofte forbundet med skam, derfor er lederskapet og en kultur hvor man bryr seg om hverandre, av stor betydning når bekymringene øker og kjøreregler blir brutt.

Vi mener ikke at norsk arbeidsliv alene kan løse utfordringene med rus i trafikken. Vi tror forebygging og håndtering av problematisk bruk av alkohol og narkotika i norsk arbeidsliv bidrar i retning av nullvisjon på norske veier.

www.akan.no finnes det mer informasjon, kurs og digitale verktøy som vil gjøre det enklere å forebygge og håndtere problematisk bruk av alkohol, narkotika, legemidler og spill på arbeidsplassen.